SKOLERUTE 2016 / 2017
http://fetskolene.net/wp-content/uploads/2016/06/Skoleruten2B2016-20172B2BFerie2Bog2Bfridager2B-2Brevidert-3.pdf

9.trinn 
9.trinn er det året elevene skal gjennom noe av de mest spennende temaene i løpet av skoletiden sin, blant annet begge verdenskrigene i samfunnsfag.  Allikevel er det kanskje fagene Mat og Helse og Utdanningsvalg som preger dette året mest.  Mat og Helse faget skjer i sin helhet i løpet av 9.trinn og elevene får sin første standpunktkarakter dette året.  Videre jobbes det en del dette året med å forberede elevene på hvilke valgmuligheter som finnes etter endt ungdomsskole og et av årets høydepunkter er fire dagers utplassering ved to forskjellige videregående linjer. 

I løpet av våren på 9. gjennomfører vi også Grundercamp her på Østersund, et spennende samarbeid mellom skolen, Ungt Entreprenørskap og det lokale næringslivet der elevene jobber med å komme med kreative løsninger til oppdrag de får fra lokale bedrifter.  Å komme til finalen med presentasjon foran foresatte og jury er stor stas og en flott erfaring videre i livet. 

Leksehjelp

Skolen tilbyr leksehjelp mandag 1500-1600 og torsdag 1430-1600, i tillegg til i midtimen tirsdag, onsdag og torsdag.

 

Fravær

Alt av sykefravær samt timesfravær  (tannlege/lege osv.) sendes på mail til kontaktlærer.  Ved søknad om permisjon på ett eller flere dager skal permisjonssøknad (se skjemaer) fylles ut og sendes til rektor,[email protected] 
Foresatte skal kunne gå inn på Visma ved å logge seg inn med MinID på https://skole.visma.com/fet og dermed kunne se over fravær og anmerkninger.

ÅRSHJUL 9. TRINN 2016-2017
 

September
8 foreldremøte
Uke 38+39 Nasjonale prøver i norsk og matematikk
Uke 39 Informasjon om utdanningsvalg v / Rådgiver.
26+27 Skolefoto.
28 Samtalegrupper
30 DKS Scenekunst, Ønskedrøm
Uke 40 Høstferie

Oktober
11 Samtalegrupper
11 DKS Scenekunst, Ønskedrøm
20 Samtalegrupper
Foreldrekonferanser uke 42-45
 

November

1 DKS, konsert, Pearl Rier Band.
4 plandag
11 DKS Ballettguttene
11 Frist for elever å søke jobbskygging.
14 DKS Ballettguttene
25 Juleball
28 Norsk tentamen
30 Mattetentamen
 

Desember 
Juleferie FOM 22 -  TOM 02.01.2017
 

Januar
Uke 5 Utplassering utdanningsvalg 

Februar
Uke 6 Utplassering utdanningsvalg 
14 DKS konsert NO4 8-10 trinn
Vinterferie uke 8

Mars
10  Kulturstafetten
27-28  Innovasjonscamp

April
3 Jobbskygging
6 Finale Innovasjonscamp
Påskeferie FOM 10.04 - TOM 17.04
25-28 prøvemuntlig

Mai

3 nynorsk tentamen
8 norsk tentamen 
10 engelsk tentamen
12 matematikk
 

Juni

22 siste skoledag før ferien.