SKOLERUTE 2016 / 2017
http://fetskolene.net/wp-content/uploads/2016/06/Skoleruten2B2016-20172B2BFerie2Bog2Bfridager2B-2Brevidert-3.pdf

9.trinn 
9.trinn er det året elevene skal gjennom noe av de mest spennende temaene i løpet av skoletiden sin, blant annet begge verdenskrigene i samfunnsfag.  Allikevel er det kanskje fagene Mat og Helse og Utdanningsvalg som preger dette året mest.  Mat og Helse faget skjer i sin helhet i løpet av 9.trinn og elevene får sin første standpunktkarakter dette året.  Videre jobbes det en del dette året med å forberede elevene på hvilke valgmuligheter som finnes etter endt ungdomsskole og et av årets høydepunkter er fire dagers utplassering ved to forskjellige videregående linjer. 

I løpet av våren på 9. gjennomfører vi også Grundercamp her på Østersund, et spennende samarbeid mellom skolen, Ungt Entreprenørskap og det lokale næringslivet der elevene jobber med å komme med kreative løsninger til oppdrag de får fra lokale bedrifter.  Å komme til finalen med presentasjon foran foresatte og jury er stor stas og en flott erfaring videre i livet. 

Leksehjelp

Skolen tilbyr leksehjelp mandag 1500-1600 og torsdag 1430-1600, i tillegg til i midtimen tirsdag, onsdag og torsdag.

 

Fravær

Alt av sykefravær samt timesfravær  (tannlege/lege osv.) sendes på mail til kontaktlærer.  Ved søknad om permisjon på ett eller flere dager skal permisjonssøknad (se skjemaer) fylles ut og sendes til rektor,[email protected] 
Foresatte skal kunne gå inn på Visma ved å logge seg inn med MinID på https://skole.visma.com/fet og dermed kunne se over fravær og anmerkninger.

ÅRSHJUL 9. TRINN 2016-2017
 

September
8 foreldremøte
Uke 38+39 Nasjonale prøver i norsk og matematikk
Uke 39 Informasjon om utdanningsvalg v / Rådgiver.
26+27 Skolefoto.
28 Samtalegrupper
30 DKS Scenekunst, Ønskedrøm
Uke 40 Høstferie

Oktober
11 Samtalegrupper
11 DKS Scenekunst, Ønskedrøm
20 Samtalegrupper
Foreldrekonferanser uke 42-45
 

November

1 DKS, konsert, Pearl Rier Band.
4 plandag
11 DKS Ballettguttene
11 Frist for elever å søke jobbskygging.
14 DKS Ballettguttene
25 Juleball
28 Norsk tentamen
30 Mattetentamen
 

Desember 
Juleferie FOM 22 -  TOM 02.01.2017
 

Januar
Uke 5 Utplassering utdanningsvalg 

Februar
Uke 6 Utplassering utdanningsvalg 
14 DKS konsert NO4 8-10 trinn
Vinterferie uke 8

Mars
10  Kulturstafetten
27-28  Innovasjonscamp

April
3 Jobbskygging
6 Finale Innovasjonscamp
Påskeferie FOM 10.04 - TOM 17.04
25-28 prøvemuntlig

Mai

3 nynorsk tentamen
8 norsk tentamen 
10 engelsk tentamen
12 matematikk
 

Juni
14 Innlevering av alle bøker.
15 Klassevise opplegg, se periodeplan til den enkelte klasse.
16 Avspasering fra klokken 12 for alle elver på 9 trinn. Dette pga. utdanningsmesse på kveld i høst på Varemessa. 
19 Aktivitestdag på Fedrelandet
20 Hjemmefrontsmuseet 9a 9d 9e/ Hvalstjern 9b,9c
21 Hjemmefrontsmuseet 9b,9c /Hvalstjern 9a,9d,9e
22 siste skoledag før ferie