Hjertelig velkommen til oss på Riddersand SFO. Riddersand SFO holder til i skolebygget.

Vi er ca.120 barn i SFO og 16 ansatte.


KONTAKTINFO:

Daglig leder: Hege Therese Wahl     Email: [email protected]

Telefon SFO: 63887440     Telefon til basen: 63887441  

Mobil 1.-2. trinn:90229374      Mobil 3.-4. trinn:48241796

 

TEAMENE:

Team 1-2: Kitty, Egzona, Trine, Laila, Pia, Aud Monika, Tone, Gunn

Team 3-4: Ingvill, Kjersti, Siv, Aina,Lisbeth, Linda, Marte

 

UKEPLANER

Ukeplaner sendes hjem på mail og henges opp på tavle i garderoben.

 

FERIE OG FRIDAGER

Ferie og fridager i skole og SFO (skoleruta)  

SKJEMA

SFO-påmelding, endring og oppsigelse   

________________________________________________________________

AKTIVITETER

 Vi har tilbud om grupper på SFO. Se ukeplanen for teamene. Vi har bibliotekgruppe, formingsgruppe, kroppsøving, data, sløyd og matgruppe. Vi legger vekt på valgfrihet og masse tid til fri lek.

__________________________________________________________________

KULTURSKOLEN

Kulturskolen sender ut tilbud til foreldre/foresatte i folder som deles ut på skolen. Se også kulturskolens nettsider.: http://www.fet.kommune.no/kulturskolen.5595216.html

Kulturskolens aktiviteter vil også komme fram på ukeplanen

____________________________________________________________________

INFO

Alle barn må ha godt med skiftetøy og klær tilpasset årstiden. Klærne må ligge i garderobeskapet som barna bruker på skolen.

_________________________________________________________________________

LEDELSE OG BEMANNING.

SFO er en del av skolens virksomhet. Rektor har det overordnede faglige, administrative og økonomiske ansvaret for driften. Daglig leder av SFO har pedagogisk utdanning, og deltar i skolens lederteam sammen med rektor og inspektør.

Skolens samarbeidsutvalg skal også omfatte SFO. Daglig leder av SFO kan møte i SU med talerett.

Bemanningen i SFO skal være tilstrekkelig til at barna får lek, kultur- og fritidsaktiviteter, omsorg og tilsyn i hht. lovens intensjoner.

BILDER