Generell informasjon:

Foreldrenes arbeidsutvalg eller Foreldrerådets arbeidsutvalg, forkortet FAU, er en del av grunnskolen og basert på foreldrerådet ved hver enkelt skole. På denne siden vil vi informere litt om de aktivitetene vi har ansvaret for og andre ting som skjer i FAU regi.smiley

Saker som dere ønsker at FAU skal diskutere eller ta opp med skole / SFO kan dere sende oss på e-post, sms eller pr telefon. Ta kontakt! Se kontaktinformasjon til FAU under

 • Vedtekter

 • Årshjul / aktivitetsplan 2017-18


Informasjon fra FAU:

I FAU har vi blandt annet fått informasjon fra skolen om følgende saker:

- hvordan håndteres sykefravær hos elevene, skrivet som er sendt ut til foreldrene ligger her.

- informasjon angående skolebuss, skrivet ligger her.

Sommeravslutninger:

Tidspunkter for årets jule- og sommeravslutninger vil komme senere.

 

Årsmøte 

Årets årsmøte blir avholdt i juni 2018.. 


Trafikkgruppa:

Trafikkgruppa er et råds- og arbeidsutvalg for FAU, og ble nedsatt i mars 2015.

Trafikkgruppa har til formål å fremme trafikksikkerheten på og rundt Riddersand skole, og på skolevegen

 


Klassekasser:

Retningslinjer for klassekasser ved Riddersand ligger her.

 


FAU og trinnkontaker:

Trinn FAU-repr FAU-vara Trinn-rep Trinn vara
1 trinn Gunhild Halvorsen Line Olsborg Nina Eriksen Linda Merete Arnesen
2 trinn Monica Johannessen Heidi Sandnes Hanne Sundbakken Bente Kinn
3 trinn Kristin Lundby Linn Wangen  Heidi Wiese Øyvind Blankvandsbråten
4 trinn Ingvild Diallo Dogan Kolko Marianne Jonassen Line Søberg
5 trinn Kristian W. Digranes Pia Korsnes Kjell Gunnar Jamissen Gry Kværnhammer
6 trinn Vibeke Engen Elisabeth Larsen Cyrus Zareen  
7 trinn Ola Prestløkken Jens Krog   Ann Cathrine Hoffmann

 

 

 

 

 

 

 

FAU og trinnkontakter med kontaktinformasjon.


 
Filer:

 • Retningslinjer for klassekasser - Vis fil
 • Informasjonsskriv, frukt til skolens ansatte - Vis fil
 • Sykefravær hos elever - Vis fil
 • Informasjon angående skolebuss - Vis fil
 • Årshjul 2017-18 - Vis fil
 • Referat 1 Trafikkgruppa - Vis fil
 • Referat 2 Trafikkgruppa - Vis fil
 • Årsmelding - Vis fil
 • FAU og trinnkontakter 2017-18 - Vis fil