Om SFO

SFO på Dalen skole har for tiden 58 barn påmeldt. Vi er 6 ansatte som er på SFO i løpet av uka. Det er Trond som er leder, og assistentene er  Lars, Kristin, Rita, Aleksandra, Vibeke og Johnny. Vi er til vanlig 4 stykker på jobb på ettermiddagene. På morgene er vi 2 stykker (3 på mandager).

Telefonnummere for SFO Dalen er:

47489133 SFO base (bare i åpningstiden til SFO)

63888200 skolens kontor

63888241 SFO leders kontor 

Mail SFO leder: [email protected]

 

 

Aktuelt:

 

 

 Skolerute, en oversikt over fridager i skole, barnehage og SFO.

http://www.fet.kommune.no/ferie-og-fridager-for-skole-og-barnehage-skoleruta.327274.no.html