OBS: FAU møtet 3 jan 2018 er avlyst (se også egen epost)
Hei - kunne du tenke deg å gjøre litt for at elevene våre skal få enda bedre trivsel, skolemiljø og utvikling? Da vil vi gjerne at du blir med i FAU!

Alle foreldre til elevene på Østersund Ungdomsskole er med i Foreldrerådet. Foreldrerådet velger medlemmer til Foreldrerådets Arbeidsutvalg - FAU.

Har du en liten eller stor sak som du tror kan være aktuell for FAU - ta gjerne kontakt med oss! Du kan gjerne kontakte klassens FAU-representant, eller diskutere saken i foreldrenes egne facebook-grupper, eller i foreldremøte - eller kontakte oss direkte dersom det er mest hensiktsmessig.

Les gjerne referatene som ligger på denne siden - der står det litt om hva rektor informerer om og hvilke saker vi behandler.

Høsten 2017: 

Leder - Knut Georg Arnø 9B
Nestleder - Rune Berg 8A
Referent/sekretær – Frank Hoftvedt 8C
Kasserer - FAU har ingen penger i denne perioden så rollen faller bort.
SU-repr. - Hanne Bartnes 9E, Rune Berg 8A
KFU - Trine Tokerud 8B
(se fullstendig liste på annen link)

Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen overfor skolen. FAU skal blant annet sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt. FAU skal representere alle foreldre ved skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt. (hentet fra fug.no hvor det også står mye mer om samarbeid mellom hjem og skole).
Filer:

  • Referat FAU 27 sep 2017 - Vis fil
  • Forslag agenda FAU 1 nov 2017 - Vis fil
  • Referat FAU des 17 - Vis fil
  • Informasjon, Fet Arena og Fet Barnehage - Vis fil
  • Vurderingsrapport: Elevenes motivasjon og opplevelse av mestring. - Vis fil