Lenker for elever     Skolebibliotek    Handlingsplan mot mobbing     Kommunens skolesider     Om skolen     Arkiv - innlegg  Skolerute 2017-2018 og søknadsskjema permisjon


    Velkommen til Hovinhøgda skole!

Litt om hva som skjer fremover :

  • Godt nytt år!
  • Det blir vinterdag for hele skolen fredag 26. januar. Mer informasjon kommer i ranselposten.
  • Lenker til elevressurser: Det ligger nå ute en side med oversikt over ressurser tilknyttet læreverkene på skolen. Her står det hvilken påloggingsmetode man skal bruke. 
  • Bedre inneklima på skolen! Siden dårlige målinger på inneklimaundersøkelser tidligere, er det gjort en rekke tiltak for å bedre inneklimaet på skolen. For det første er det montert renholdssoner ved alle inngangsdører. Dette gjør at langt mindre søle og støv blir med innover i bygningene. Videre er renholdet utbedret. I tillegg er det gjort utbedringer og nymonteringer i ventilasjonsanleggene. Det er nå gjort nye målinger som viser stor bedring i inneklimaet, og vi kan nå vise til tilfredsstillende verdier på luftkvaliteten over hele skolen og i SFO-lokalene.

  • Skolens handlingsplan mot mobbing ligger nå ute på hjemmesidene her og på kommunens nettsider. Lenke til mobbeplanen er øverst på siden.

skolen


Hovinhøgda er en barneskole med ca. 360 elever.

Skolen ligger vakkert til, med vidt utsyn over Raumernes gamle rike. Vi har nordens største innlandsdelta – nordre Øyeren naturreservat- og Fetsund lensemuseum for våre føtter, omgivelser med åker og eng, skog og marker.

Skolen ble tatt i bruk i 1957 da gamle Fetsund og Åkrene skole ble slått sammen og flyttet hit til Hovinhøgda. Skolen er senere bygd ut i flere etapper. I 2007 feiret skolen 50-års jubileum. Da stemte elevene frem et nytt slagord:

Hovinhøgda - best i bøgda!