9.trinn er det året elevene skal gjennom noe av de mest spennende temaene i løpet av skoletiden sin, blant annet begge verdenskrigene i samfunnsfag.  Allikevel er det kanskje fagene Mat og Helse og Utdanningsvalg som preger dette året mest.  Mat og Helse faget skjer i sin helhet i løpet av 9.trinn og elevene får sin første standpunktkarakter dette året.  Videre jobbes det en del dette året med å forberede elevene på hvilke valgmuligheter som finnes etter endt ungdomsskole og et av årets høydepunkter er fire dagers utplassering ved to forskjellige videregående linjer. 

I løpet av våren på 9. gjennomfører vi også Innovasjonscamp her på Østersund, et spennende samarbeid mellom skolen, Ungt Entreprenørskap og det lokale næringslivet der elevene jobber med å komme med kreative løsninger til oppdrag de får fra lokale bedrifter.  Å komme til finalen med presentasjon foran foresatte og jury er stor stas og en flott erfaring videre i livet. 

Leksehjelp

Skolen tilbyr leksehjelp mandag 1500-1600 og torsdag 1430-1600, i tillegg til i midtimen tirsdag, onsdag og torsdag.

Fravær

Alt av sykefravær samt timesfravær  (tannlege/lege osv.) sendes på mail til kontaktlærer.  Ved søknad om permisjon på ett eller flere dager skal permisjonssøknad (se skjemaer) fylles ut og sendes til rektor, [email protected]
Foresatte skal kunne gå inn på Visma ved å logge seg inn med MinID på https://skole.visma.com/fet og dermed kunne se over fravær og anmerkninger.

Utdrag fra høstens grovplan

August

17 - første skoledag

September

18-22 Gjennomføring av nasjonale prøver 9.trinn

21 - Foreldremøte

25, 26, 27 - info struktur VGS for alle 9.klasseelever

Oktober

10 - Psykisk helse

13 - VIP (1)

18 - VIP (2)

23 - Fagdag norsk sidemål

26 - Den Kulturelle Skolesekk - konsert

 

November

1 - VIP (3)

3 - Planleggingsdag.  Elevene har fri.

10 - Frist søknad jobbskygging

13 - TENTAMEN hovedmål

15 - TENTAMEN engelsk

20 - Den kulturelle skolesekken: Film (Lillestrøm)

29 - TENTAMEN matematikk

30 - Jobb og utdanningsmesse på kvelden (frivillig)

Desember

11 - Elevsamtaledag

20 - Siste skoledag

 

Mars

19 - Jobbskygging