Informasjon første skoledag

Skoleåret 2017-2018 starter torsdag 17. august.

1. klasse starter opp klokken 09:00 

2. - 7. klasse starter opp klokken 08.30

Vi ønsker alle nye og gamle elever velkommen til et nytt og spennende skoleår!

Skolen ligger på toppen av Garderåsen, omgitt av flotte uteområder. Skolen åpnet i 1989 som en grendeskole til Hovinhøgda skole.

Skoleåret 1997/1998 ble skolen utvidet til 7 klassetrinn og fikk på samme tid gymsal og SFO/skolekjøkken.

Skolen har i dag 237 elever og 36 ansatte, fordelt på skole, SFO og base 3.

Base 3 er en tilrettelagt avdeling for elever med spesielle behov.