Nytt kapittel 9A
Opplæringsloven og elevenes skolemiljø.
Se link under.

https://oikta.sharepoint.com/sites/fet/ostersund/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=7Ct3GMAwGsGT%2fjnyfFOzXraphc5bwOX%2frUCecUEndrI%3d&docid=2_135d11922a0a841c38ec0001d26f8e7a0&rev=1
 

 

 

Grovplan 10 trinn høst 2017

August - Uke 35 Akershus Kunstsenter., Kommunespill og kunstverksted.

September -  7 Foreldremøte kl. 18.30
                      19 - Kroppsøvingstur klasse 10D+ 10E
                      20- Kroppsøvingstur klasse 10A+10B 
                      21-Kroppsøvingstur klasse 10c
Oktober -      10 Psykisk helsedag. Alternativt opplegg.
                     11 Informasjon til 10 trinn vedrørende VGS i første økt ved Karriereveileder.
                     16 Utdanningsvalg  i VGS. Utplassering starter.
                      Uke 42-45 Utviklingssamtaler.
                      26 DKS, Frida Annevik m/band, skolekonsert.
                      26 foreldremøte info om struktur i VGS.
November -     2 Tur til Rånåsfoss, Akershus Energi 10A+10C 
                       6  Tur til Rånåsfoss, Akershus Energi 10B+10E     
                       7 Tur til Rånåsfoss, Akershus Energi 10D
                     14 Tentamen bokmål
                     17 Tentamen engelsk
                     22 Tentamen nynorsk
                     30 Tentamen matte
                     30 YOU messe Lillestrøm  19.00 - 21.00 
Desember -  11 Elevsamtaledag