Denne uken gjennomfører vi kartleggingsprøve i norsk og i matte (uke 11)

Neste uke er det kartleggingsprøve i engelsk (uke 12)

Her er det en link til øveoppgaver til engelsk kartleggingsprøve. I tredjeklasse skal vi ha digital kartleggingsprøve i engelsk. For at elevene skal bli kjent med oppgaveformen, ønsker vi at dere ser litt på denne hjemmeJ. http://www.udir.no/eksamen-og-prover/prover/kartlegging-gs/#eksempler-pa-oppgavetyper

 

English: http://podium.gyldendal.no/explore/laerer/overom-explore-3/overom-explore-3

            http://www.lokus.no/open/questelevnettsted3 

Matematikk: http://web3.gyldendal.no/multi/1-4nettoppgaver/multi3b