7. TRINN VÅRHALVÅR 2017

16.februar    FORELDREMØTE

Uke 8           VINTERFERIE

Uke 9 - 11    UTVIKLINGSSAMTALER

2. mars       VINTERAKTIVITETSDAG

9.mars         KULTURSTAFETTEN 2017

Uke 11 og 12   KARTLEGGING, LESEPRØVE

27.mars       VAKSINE, JENTENE

29.mars       DKS: Raga Bansal

Uke 15 + 17.april  PÅSKEFERIE

19.april       DKS: Kino på Lillestrøm

20. - 26. april   STORYLINE (foreldrekveld 26. april)

27.april       FORELDREMØTE PÅ ØSTERSUND U-SKOLE FOR NYE 8.TRINN

18. - 22.mai   SÆREMNE

22.mai        DKS: Oss to

26.mai        FRI

30.mai       ÅRSPRØVE I NORSK

2.juni        ÅRSPRØVE I MATEMATIKK

6.juni + 8. og 9. juni FAGDAGER I ENGELSK MED PRESENTASJON

7.juni      TUR TIL TUSENFRYD???

12. - 14.juni  PRESENTASJON AV SÆREMNET

15.juni       BESØKE UNGDOMSSKOLEN KL. 9-12

15.-16.juni     FAGDAGER I NATURFAG MED EKSKURSJON

Juni   Avslutning