Fagoversikt for samf.- nat. - og KRLE: (med forbehold om endringer)

Uke

Temakurs

Krle

36

Høst

G&G, oppstart, grupperegler

37

Høst

Stoppregel, trappa, gjensidighetsregel

38

Vardetur/trafikk

Gruppesamhørighet, demokrati

39

Trafikk

 

40

Høstferie

 

41

Innsamlingsaksjonen/FN

Gjensidighetregelen

42

FN-dag

FN

43

Hypoteser, miljøvern

 

44

Miljøvern

Sosiale ferdigheter, turtaking

45

Kroppen

Trappa, STOPP

46

Kroppen

Gi og ta imot ros

47

Familien før og nå

Islam

48

Familien før og nå

Islam

49

Geografi, hav/verdensdeler, samle info dig/ikke dig hjelpem

Kristne trad. Jesu liv og virke, julegudstj.

50

Geografi, hav/verdensdeler, samle info dig/ikke dig hjelpem

Kristne trad. Jesu liv og virke, julegudstj.

Julekalender, komplimenter

51

Juleferie

 

 

 

1

Årstider

Rett og galt - gode/dårlige beslutninger

2

Årstider

Jødedom

3

Vinter

Jødedom

4

Vinter

Vi tenker før vi velger - Ja eller nei

5

Nettvett

Valg får konkvenser

6

Nettvett

Gruppepress

7

Fortellinger m/dig hj.m

Si sin mening, drøfte ulike syn

8

Vinterferie

 

9

Sansene

Humanismen

10

Sansene

Humanismen

11

Bondegården

Konstruktiv kritikk

12

Bondegården

Rettferd

13

Arkitektur, bygninger i nærmiljøet

Tenke før man snakker

14

Arkitektur, bygninger i nærmiljøet

Tenke før man snakker

15

Påskeferie

16

Vårtegn

Vi tar vare på kroppen vår

17

Vårtegn

RRRR

18

Verdensrommet

Være gjest/være vert

19

17. mai

Være gjest/være vert

20

Verdensrommet

Samhold i familien

21

FRI. Kr. H. d.

Bytte til ny gruppe

22

Storyline-prosjekt

23

Storyline-prosjekt

24

Lensene

Å få nye inn i gruppa.

25

Siste skoledag

Vi gir ros og tar imot.

 

 

Kompetansemål: Naturfag: http://www.udir.no/kl06/NAT1-03/Kompetansemaal?arst=372029328&kmsn=502670254 Samfunnsfag: http://www.udir.no/kl06/SAF1-03/Kompetansemaal?arst=372029322&kmsn=-669472951 KRLE: http://www.udir.no/kl06/RLE1-02/Kompetansemaal?arst=372029322&kmsn=304026243

Arbeidsmåter: (Vil variene til de ulike temaene.)

  • Stasjonundervisning
  • Vurdering for læring
  • Storyline
  • Uttrykke seg muntlig/presentasjoner
  • Uttrykke seg skriftlig
  • Regne
  • Lese
  • Benytte digitale verktøy