Anders Behring Breiviks søksmål mot staten.22 juli i 2011 bombet Anders Behring Breivik regjeringskvartalet og skjøt mennesker på en sommerleir på øya Utøya. Han drepte til sammen 77 mennesker og har vært fengslet helt siden hendelsen. Breivik har saksøkt staten for brudd på menneskerettighetene under hans soningsforhold. 10-18 januar 2016 ble Breiviks søksmål mot den norske stat behandlet og rettsaken ble holdt i mars det samme året. Ankesaken var i Januar 2017. 

Brudd på menneskerettighetene.  

Anders Behring Breivik mener at soningsforholdene han sitter under er et brudd på menneskerettighetene. Han ble nakenundersøkt rundt 800 ganger (ifølge ham selv) og vekket midt på natten. Han har saksøkt staten på grunnlag av dette. Ifølge Breivik er det brudd på de europeiske menneskerettighetene, EMK artikkel 3, som lyder slik:

Ingen må bli utsatt for tortur eller for umenneskelig eller nedverdgivene behandling eller straff.

-Han har ikke noe rett til å saksøke staten på grunnlag av brudd på menneskerettigheten, når han selv har brutt dem på så mange måter. Han er syk i hodet- Anonym.

Han har også saksøkt staten på brudd ved EMK artikkel 8, som lyder slik:

Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin korrespondanse.

Isolasjon.

Breivik har blitt holdt isolert, uten å ha noen kontakt med andre fanger. Han mener at isolasjonen utsetter ham for mentale skader. Oslo tingrett sa seg enige i dette, fordi isolasjonen har vart for lenge og med manglende begrunnelse.

Oslo tingrett ga ham medhold på det første punktet, men ikke på det andre. Staten anket og senere gjorde Breivik det samme på grunnlag av det andre punktet. Ankesaken startet 10. januar og dommen er ventet i den siste halvdelen av februar.

Urettferd.

Når Breivik var i Ila fengsel ble han, ifølge ham selv, nakenundersøkt rundt 800 ganger. Som sagt ble han også vekket jevnlig om natten. Dommeren under rettsaken mener at disse nakenkontrollene ikke er nødvendige. I dommen står det:

«Etter rettens syn må den ekstrabelastning nakenundersøkelse innebar anses som en nedverdigende behandling i konvensjonen forstand» 

-Han brøt reglene og gjorde noe som han ikke burde og må ta konsekvensene for sine valg. Han må jo ha visst hva som kom til å bli følgene for det grusomme han gjorde. Han har virkelig ingen rett til å saksøke staten- Anonym.

Breivik har selv brutt artikkel 3. Det gjorde han i terroraksjonen når han skjøt og drepte totalt 77 mennesker. Han skjøt ungdommer i ryggen, for så å gå bort og skyte dem flere ganger i ansiktet. Vi har ikke dødsstraff her i Norge, men det finnes folk som synes at Breivik fortjener denne straffen og det finnes folk som ikke ønsker det.

-Han fortjener ikke å leve, men vi burde ikke drepe ham. Da synker vi ned på hans nivå- Anonym.

Breivik er farlig og kommer antageligvis til å bli holdt i fengsel på livstid. Retten derimot ser ikke at Breivik utgjør en ekstrem risiko inni fengselets høysikkerhetsavdeling. Noe han ikke gjør.

Kilder:

https://www.nrk.no/tidslinje—breiviks-soksmal-mot-staten-1. 13302733

http://www.dagbladet.no/nyheter/hans-evne-til-a-utove-ekstrem-vold-er-storre-enn-hos-noen-annen-fange-i-norge-etter-andre-verdenskrig/66642158

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/anders-behring-breivik-soeksmaalet/staten-har-krenket-breiviks-menneskerettigheter/a/23663157/

https://oppdateringer.medialaben.no/breiviks-soksmal-mot-staten/card#_ga=1.14144564.2016971540.1485509430

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-05-21-30/KAPITTEL_2#KAPITTEL_2

Kommentarer

kommentarer

Forfatter: Emma Sandaker Persson

Del denne artikkelen på
Start chat
1
Hei! Takk for at du besøker oss! Trykk på knappen under for å starte en chat.

Start chat