VELKOMMEN TIL 2. TRINN!

  • Første skoledag ble det sendt en del viktig informasjon. Ta en titt i postmappa/sekken.
  • Det er lurt at elevene har en kopp og innesko på skolen. Husk navn.

  • 2. trinn har fått to nye faglærere: Trond og Lena. Velkommen til oss!