Engasjer deg i politikk som ungdom! -Hva er dine meninger?Det er mange partier, alle med forskjellige meninger. 

Det å være ung og engasjert i samfunnet og hvordan det skal fungere er bra for oss. Hvordan kan du finne ut hva slags parti du burde engasjere deg i når du ikke vet noe om de forskjellige mulighetene? Denne artikkelen gir deg et innblikk i hva de forskjellige partiene mener og jobber for!

Kommunisme, liberalisme, sosialisme, nasjonalisme og anarkisme? Ukjente ord? Dette er et par eksempler på politiske ideologier. En ideologi er et tenkesett, eller noe som bygger på en spesiell mening. Alle eksemplene over representerer forskjellige tankeganger. Et bra eksempel er partiene Fremskrittspartiet og Miljøpartiet De Grønne. Disse mener vidt forskjellige ting og bygger på ulike ideologier.

                                                 Vite mer? Ja takk!

Vi kan si at partiene deles inn i farger i forhold til hva de mener. Du har sikkert sett på TV under valg at et slikt bilde som det til høyre dukker opp på skjermen din.

Rødt for eksempel er et parti som bygger på en kommunistisk ideologi, mens Fremskrittspartiet bygger på liberalismen og disse to er da vidt forskjellige ting. Derfor er ikke FrP på den røde siden av denne «tabellen». Under er det et sett med linker du kan klikke på for å komme til noen av de forskjellige partisidene for ungdom, eller du kan lese litt nedover på artikkelen hvor det står tydelig og generelt om noen av de forskjellige partiene som er nevnt i artikkelen og hva de står for!

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Kort om Rød Ungdom, hva de spesielt står for og litt om Rød sin ideologi:

Rød bygger på en versjon av sosialismen, som står for et klasseløst samfunn hvor det ikke skal finnes rike og fattige, og at det ikke skal gjøres forskjellsbehandling av mennesker basert på deres bakgrunn. Rød Ungdom har en rekke ting som er litt annerledes enn selve partiet Rødt, slik som at de står for mange andre ting, og jobber sterkt med dette. Noe av det rød ungdom jobber med er Anti-Rasisme, feminisme og blant annet å demonstrere mot retusjert reklame. Rød Ungdom står også for at Norske skoler skal bli leksefrie og at matvarer som brød, melk og frukt skal bli billigere (Basisvarer).

Leder Rød ungdom: Seher Aydar

Leder Rød: Bjørnar Moxnes

Grunnlagt: 2007

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Kort om Sosialistisk Ungdom, hva de mener og litt om ideologien:

For å på en enkel og kjapp måte si hva Sosialistisk Ungdom står for er det tre ord som spesielt fanges opp, frihet, rettferdighet og folkestyre. Dette partiet er i likhet med rød også sosialistisk, men ikke en undergren av sosialismen. Noen andre ting Sosialistisk Ungdom fokuserer på er bland annet miljø og feminisme. De legger svært press på kategorien frihet og denne kan klassifiseres som noe av hovedprinsippene til ungdomspartiet. Her er det både snakk om å ha frihet til å ha en jobb, frihet til å ha den legningen du har og tro på den religionen du tror på.

Leder Sosialistisk ungdom: Nicholas Wilkinson

Leder Sosialistisk venstreparti: Kristin Halvorsen

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Kristelig folkeparti ungdom:

Når du hører ordene «Kristelig Folkeparti Ungdom» tenker du kanskje på en haug med kristne ungdommer, eller kanskje du bare tenker på religionen kristendommen. Politikken deres går ut på den kristendemokratiske idelogien, som forteller mye om synet på mennesket. Grunnverdiene deres kommer fra Bibelen, som er først og fremst at alle mennesker er unike og like mye verdt. Et av deres andre prinsipper er forvalteransvaret som sier at vi ikke må bruke opp alle naturressursene, men spare de til neste generasjoner.

Leder Kristelig Folkeparti Ungdom: Emil Andre Erstad (siden 2013)

Leder Kristelig Folkeparti: Knut Arild Hareide (siden 2011)

Grunnlagt: 1946

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Unge venstre, og litt hva de mener:

Unge venstre er som FrP, et liberalistisk parti som fokuserer på det med frihet. Det som er med unge venstre er at de også jobber en del med retten til privatliv, så vel som utdanning. Det blir ytret sterke meninger fra dette partiet om at vi skal være et miljøvennlig og helst oljefritt land, som betyr at de jobber for å ta bort oljeindustrien i Norge og heller henvende seg til mer bærekraftige kilder.

Leder Venstre: Trine Skei Grande

Leder Unge Venstre: Tord Hustveit

Venstre Grunnlagt: 1884

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Unge Høyre: har en konservativ ideologi men mener at de mest grunnleggende verdiene er frihet, mangfold og toleranse. De mener at man skal ha friheten til å eie det som er ditt, og ha retten til å si det du vil og mener og å følge eller ikke følge det trossamfunnet. Det å ta egne valg og skape en egen framtid. Mennesker har forskjellige erfaringer, evner og interesser og tar forskjellige valg i livet. Høyre mener at det er en bra ting fordi folk bidrar samfunnet på ulike måter og skaper nye muligheter. De mener at mangfold skaper et levende og fargerikt samfunn, samtidig som at vi kan lære v hverandre. Toleranse for forskjellige valg og mennesker mener Unger Høyre at er en fri del av samfunnet. Vi må ikke være enige eller mene det samme som andre, men respektere valgene andre mennesker tar for seg selv om vi kanskje ikke liker det. 

Leder Høyre: Erna Solberg

Leder Unge Høyre: Kristian Tonne Riise

______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Fremskrittspartiet Ungdom:

Ungdomspartiet er liberalister, som betyr at de først og fremst står for frihet. De har mange grunnleggende prinsipper, som å redusere skatter, få stopp på dyremishandling og nye skoler. De har ønsker om å avskaffe pelsdyroppdrettene, selv om FrP har litt andre meninger om det. Ideologien deres er som sagt liberalisme, en ideologi som oppsto når folket var uenige med diktaturer eller andre mennesker med for mye makt. 

Leder FrP: Siv Jensen

Leder FpU: Atle Simonsen

Grunnlagt: 1978

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Grønn ungdom (MDG)

Grønn ungdom er i hovedsak et parti som jobber veldig mye med miljø og hvordan vi skal holde landet vårt grønt. I fokus står landbruk, klima og dyrevern, som er omfattende hvis man skal kalle seg selv et miljøparti. Noe grønn ungdom vil ha sterkt er økologisk bærekraft som betyr å ta vare på det vi har av ressurser. Tankene til dette partiet bygger også opp mot at alle skal ha like muligheter og da også selvfølgelig rettigheter, og tilslutt også jobbe for fred i verden.

Leder MDG: Rasmus Hansson

Leder Grønn Ungdom: Anna Serafima, Svendsen Kvam og Lage Nøst

_______________________________________________________________________________________________________________________________________
Senterungdommen:

Senterungdommen, eller bondepartiet som det het før, har ingen bestemt ideologi, men har verdier, nemlig skole og miljø. De vil ha flere fornybare energikilder i landet, og de har satt et mål: Norges Co2-utslipp skal reduseres med 30% inn fem år. De er også opptatt av likestilling og at alle skal ha muligheter i samfunnet, som utdanning, jobb eller andre ting. Organisasjonen har også tatt om andre forskjellige temaer, som psykisk helse og flyktninger.

Leder Senterungdommen: Erling Laugsand (Siden 2013)

Leder Senterpartiet: Trygve Slagvold Vedum (Siden 2014)

Grunnlagt: 1949

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Arbeiderpartiet:

 

Hovedsynet til Arbeiderpartiet er den demokratiske sosialismen. De mener at hvert menneske skal skape et fritt og rettferdig samfunn sammen, hvor man setter menneskelige verdier først. De står for frihet, rettferdighet og solidaritet i et samfunn hvor alle passer på hverandre, hvor man skal være med på å skape en bedre framtid og at man viser respekt mot hverandre. AUF vil at unge skal ha et trygt arbeidsmiljø på skole og jobb, med mye samarbeid. De kjemper for et samfunn hvor man skal tørre å være seg selv uansett hvem men er. De vil ha en bedre og mer rettferdig verden og gjøre legge til solidariske handelsavtaler og gi bedre innflytelse i fattige land.

Leder Arbeiderpartiet: Jonas Gahr Støre

Leder AUF: Eskil Pedersen

Grunnlagt: 1927

Forfatter: Techi

Del denne artikkelen på
Start chat
1
Hei! Takk for at du besøker oss! Trykk på knappen under for å starte en chat.

Start chat