Fetsund 08.10.2017.

 

Til foresatte ved Riddersand skole.

Vi nærmer oss tid for utviklingssamtaler. Hver elev har krav på minimum to samtaler hvert skoleår. Den ene etter høstferien, den andre mellom vinterferie og påskeferie. Personalet har denne høsten laget noen nye rutiner og noen nye skjemaer i tilknytning til utviklingssamtalen.

Vi har et mål om at det skal være en trekantsamtale der elev, foresatte og lærer er likeverdige parter i samtalen. Elevene på 1. trinn skal ikke delta på denne første samtalen med skolen.

Samtalen skal innholde informasjon om faglig og sosial utvikling og skal være en framovermelding. Den skal også inneholde et punkt om arbeidsvaner. Dette vil gjelde både på skolen og hjemme.

I forkant av samtalen vil dere få tilsendt en invitasjon med dag, dato og klokkeslett. Sammen med invitasjonen ligger det et «Forberedelse til utviklingssamtale» skjema. Dette ber vi dere fylle ut sammen med eleven og ta det med til samtalen.

Innkalling og forberedelsesskjema blir sendt hjem som ranselpost.