Velkommen til skolestart på 2.trinn!

Vi gleder oss til å ta fatt på et nytt skoleår i nye klasserom.

Elevene har fått informasjonsskriv med hjem i postmappene,

og bøker vil komme med i sekken etterhvert.

Flott med bokbind på alle lesebøker.

Ser fram til et godt samarbeid med dere alle.

Mvh Liv, Maria og Thomas