Innlogginger – skoleprogrammer

Fet kommune har Feide-innlogging på en flere ressurser. Det vil si at elever og ansatte kun har et brukernavn og passord som de skal forholde seg til. Fet kommune har følgende sider knyttet opp mot Feide:

Cappelen Damm undervisning

cappelendammundervisning.no er en portal som gir tilgang til ulike læringsressurser beregnet for norsk skole fra 1. trinn til og med videregående opplæring.

Creaza

Creaza tilbyr en integrert nettbasert verktøykasse for kreativt arbeid til bruk i både skole og fritid. Verktøykassa brukes sammen med ferdiglagde universer som dekker ulike temaer.

Gyldendal Undervisning

Digitale læremidler for grunnskole og videregående skole.

IKT i praksis

Iktipraksis.no er et nettsted med hovedsaklig brukerdelt innhold som skal gi grunnskolelærere og barnehagelærere tips til ikt-verktøy de kan bruke i sin praksis, samt vise god pedagogisk praksis med IKT.

Kart i skolen

Kart i skolen er et gratis webatlas som tilbyr oppdaterte norske kart. I tillegg til grunnkart finner du temakart fra mange offentlige etater, forskningsmiljøer og data spesielt tilrettelagt for skolen. Det er også utviklet undervisningsopplegg som bruker dagsaktuelle data. Med Feide-innlogging kan elever og lærere selv legge inn egne registreringer og laste opp data fra GPS.

Kor Arti’

Norsk kulturskoleråd har sammen med Music Delta digitalisert store deler av Kor Arti’-repertoaret. I en egen applikasjon, kan elev eller lærer synge med til interaktive noter og tekster under innlæringen av sangen. Her kan de også styre avspillingen samt volumet på den innpilte melodistemmen. Sangutvalget i den digitale versjonen vokser hvert år med flere sanger fra repertoaret samt nye sanger som ikke har vært utgitt i Kor Arti’ før.

Lokus (grunnskole og videregående skole)

Lokus er Aschehougs portal for digitale læremidler. Læremidlene på Lokus inneholder interaktive oppgaver og andre læringsressurser for elever, samt undervisningsopplegg og tips for lærere. De fleste produktene på Lokus tilbys som årsabonnement mot betaling. Lisenser kan kjøpes direkte på Lokus.no, eller ved å ta kontakt med Aschehoug på [email protected] eller 22400455.

MV-ID (Skoleavtalen og CD-Ord) 

MV-ID gir tilgang til MV-Nordics online-tjenester for nedlasting og bruk av online-programmer innenfor Skoleavtalens programpakke.

NRK Skole

NRK Skole er et tillegg til et vanlig undervisningstilbud. Her er TV- og radioklipp fra NRKs arkiver gjort tilgjengelig for norske elever og lærere i grunnskolen og videregående skole. Klippene er søkbare og knyttet opp mot læreplanenes kompetansemål og den elektroniske databasen GREP. Dermed kan du enkelt finne aktuelle læringsressurser.

Smartskole.no

Delingsportal for undervisningsopplegg tilpasset bruk på SMART Board interaktive tavler.

Unibok – digitale lærebøker

To av Norges største læremiddelforlag, Aschehoug og Cappelen Damm, har gått sammen om å tilby digitale lærebøker i et format som er beregnet for lesing på skjerm. Vi baserer oss på EPUB 3-standarden, som er et e-bokformat tilpasset multimedialt innhold. Det betyr at du som lærer eller elev kan lese våre digitale bøker uavhengig av hvilken enhet du bruker.

Viten

Viten.no tilbyr gratis nettbasert undervisningsopplegg i naturfag. Det er også mulig å bruke enkeltelementer fra oppleggene. For å lagre svar og kommentarer må elever og lærere logge seg inn.

Start chat
1
Hei! Takk for at du besøker oss! Trykk på knappen under for å starte en chat.

Start chat