Om skolen vår

Riddersand skole

      Riddersand skole er en barneskole med ca. 350 elever.

      Riddersand skole startet opp i 1962. Høsten 2010 flyttet vi inn i nytt skolebygg. Bygget vårt har baser og fellesområder. Elevene er inndelt i aldersblandede          grupper.Vi har fokus på tilpasset opplæring.

      Vår visjon er:
      Kunnskapstrøkk og mestringsglede - Riddersand det rette stedet