Velkommen til Garderåsen FAU 2016/2017

FAU består av engasjerte foreldre, som ønsker at skolehverdagen til  barna skal være god og trygg.

De store sakene vi engasjerer oss i for tiden er skoleutbyggingen i kommunen. Ikke bare Garderåsen har mangel på plass, men flere av barneskolene i Fet. Vi følger med på hva kommunen tenker i forhold til dette og tar tak i de sakene der vi mener vi har mulighet å påvirke.

Den andre saken som engasjerer oss stort nå om dagen er, at alle lekeapparatene på Garderåsen skole er tatt ned på grunn at de er for gamle. Kommunen har ikke penger til å erstatte disse.  Skolen har igjen penger på sitt budsjett,  vi fikk på FAU-møtet i november vite at de har avsatt midler og bestilt noen utlelekeapparater. Det setter vi stor pris på, men det er allikevel ikke nok lekeappatater som dekker behovet for alle klassetrinn. Vi har nedsatt en arbeidsgruppe,  som sender søknader om midler og finner andre muligheter for å få støtte.

Vi er veldig takknemlige for alle bidrag vi kan få inn til denne saken.

Har du en bedrift, eller er en privatperson som ønsker å bidra med midler og trenger mere informasjon, kan du kontakte leder eller nestleder i styret.   Vi har opprettet en Vipps konto , der alle midler merket lekeapparater går til dette formålet. 

Vår Vipps konto heter Garderåsen FAU eller bruk vipps konto #22971

 

Med vennlig hilsen

Garderåsen skole FAU