Østersund ungdomsskole

Vi ønsker alle nye og gamle elever velkommen til et nytt og spennende skoleår!

skolen

 

 

 

 

 

Visjon: Sammen skaper vi trivsel og utvikling - faglig og sosialt.

Østersund ungdomsskole er Fet kommunes eneste ungdomsskole og har ca 450 elever.

Skolen har 16 klasser fordelt på de tre trinnene.