Vel møtt til nytt skoleår alle sammenToril Tangen og Anne-Grethe Fineidet

Toril Tangen og Anne-Grethe Fineidet

 

Vi gleder oss over årets skolestart hvor det meste skal være klart til å ta imot oss. Nå fortsetter vi å bygge videre på det gode arbeidet som vi får til i det nye skolebygget. At elevene våre også er fornøyd, bekrefter de gjennom svarene på de siste års trivselsundersøkelser. Resultatet viser at 96% trives meget godt på skolen. Det er en høy skåre vi er svært fornøyd med. Når elevene sier dette flere år på rad, må det bety at det skjer mye bra i skolemiljøet hos oss. Et nytt og populært tilskudd i år, er at ballbingen er kommet på plass! Den gleder vi oss til å ta i bruk.

Faglig viste elevene våre at de presterer bra på nasjonale prøver og andre obligatoriske kartleggingsprøver. Vi hadde ikke like bra skår på nasjonale prøver i år som i fjor, men det var som forventet. Resultatene vil som kjent, variere noe fra år til år av faglige årsaker. Vi har som mål å holde dette nivået videre framover og prøve å heve de kullene der hvor læreevnen ikke er like stor hos alle.

Elevtallet har de to siste årene vært stigende, det vil si at nå merker vi utbyggingen i vår krets. I år har vi ca 308 elever fordelt på 1. – 7. trinn. Det er 52 elever på 1. trinn. SFO – skolefritidsordningen – har nå ca 150 elever. Det vil si at vi er den største SFO-en i bygda og at barna trives godt med det SFO-tilbudet vi gir. Foreldreundersøkelsen bekrefter også i år at de er svært fornøyd med tilbudet. (scorer over landssnitt)

Vi starter nå på det åttende året med å innføre Kunnskapsløftet. Siden vår modell med Elevaktivskole starter på sitt 12. år, mener vi at vi er godt i gang med mye av hovedintensjonene i denne læreplanen. Det er lagt stor vekt på tilpasset undervisning, men likevel innenfor fellesskapet. Vi fortsetter å utvide læreboktilfanget, alt etter hva budsjettet rommer.

NB! Vi fortsetter ordningen med at elevene ikke blir låst inn i garderobene eller på baserommene sine før kl. 08.30. (Gjelder ikke for elevene som er på SFO.) Det betyr at elevene i perioden de må vente for å bli sluppet inn i bygningen, må være kledd for været. Som tidligere, er det ikke inspeksjon i skolegården før 08.15.

Vi minner om ordningen med frivillig leksehjelp for 1. – 4. trinn. Dette tilbudet gis i midttimen på mandager og onsdager

Alle begynner 08.30 hver dag, og alle slutter 13.15 på tirsdag.

  • 1. – 2. trinn slutter kl. 14.00 mandag, onsdag, torsdag og kl. 13.00 på fredag
  • 3. – 7. trinn slutter kl. 14.00 mandag, onsdag, torsdag og fredag

Foreldremøtene vil bli avholdt i uke 37, uke og uke 38:

  • Tirsdag 3.9 for 7. trinn kl. 18.00 (7. trinn alene pga. leirskole i uke 38)
  • Tirsdag 10.9 for 3. og 4. trinn kl.18.00
  • Onsdag 11.9. for 1. og 2. trinn kl. 18.00
  • Mandag 16.9 for 5. – 6. trinn kl. 18.00

Vi kommer nærmere tilbake med egen innkalling foran hvert av møtene.

Også i år vil jeg minne om at det er ekstra viktig at vi tar vare på skolebøker og annet skolemateriell. Dersom du ødelegger eller mister noe, ser vi oss nødt til å be om at du erstatter dette. Derfor er det lurt at du så fort som mulig, setter bind på bøkene som du får med deg hjem. Pass også på at bøkene ikke blir våte i sekken din når du setter den ifra deg på våt asfalt mens du f.eks. venter på bussen.

 

Trafikk – utfordringer

Til tross for forbedringer i forhold til plass for avlevering og henting av elever, er det til tider mange biler på morgenen og ettermiddagen. Vi oppfordrer til fornuftig kjøring og at en tar hensyn til hverandre.

Vær snill å respektere skiltingen på parkeringen foran Jahren barnehage. Plassene markert for ansatte, kan ikke benyttes.

Ved lengre besøk eller ved kveldsaktiviteter i Ridderhallen eller på skolen – viser vi til skolens parkeringsplass bak Ridderhallen eller ved kirken.

Til orientering er skolens kontor bemannet med 1. sekretær Marianne Hovind alle dager mellom kl. 08.00 og kl. 15.30.Undervisningsinspektør Anne-Grethe Fineidet og jeg vil stort sett være tilgjengelig hver dag fram til kl. 15.30. Det samme gjelder for Undervisningsinspektør/SFO-leder Kitty Nybråthen-Buskerud. Lærere og assistenter treffes best i periodene 11.00 – 11.30 og etter 14. 15 – 15.30.

Lykke til med en spennende skolestart!

Toril Tangen

Rektor

Forfatter: Toril Tangen

Rektor ved Riddersand Skole

Del denne artikkelen på
468 ad
Start chat
1
Close chat
Hei! Takk for at du besøker oss! Trykk på knappen under for å starte en chat.

Start chat