Politikkens gjemmested –ideologierPropaganda. Den kalde krigen. Uenighet. Skrikene stemmer som tar et skritt tilbake og sier de må se mer ut ifra sitt ideologiske perspektiv. Høyre og venstre. Politikk og landsstyre. Konflikter og fordommer.

Vi må også ta ett skritt tilbake får å se hvor mye ideologier påvirker de formelle sammenhengende land, partier og mennesker må forholde seg til hverandre. For en ideologi skulle jo i utgangspunktet bare være en måte å styre et land på. Hvert av partiene i et demokratisk land kan basere seg på hvilken som helst ideologi de vil, så lenge den støtter demokratiene. Ideologien til de som sitter på toppen i landet er dermed den vi sier at landet har, og den offisielle ideologien til et land sier sjelden mer enn om det er et demokrati, en republikk eller et diktatur. Allikevel krangler landene om hvilken ideologi som er ‘riktig’, og verden blir stadig mer konkurranseorientert.

For å prøve å definere en politisk ideologi på en lett måte, kan vi ta wikipedia sin versjon: «Filosofiske og politiske teorier om hvordan du mener samfunnet bør styres på.». Ofte rettes da begrepet ‘samfunnet’ mot land. Hadde det vært så lett, hadde det kanskje ikke oppstått like mange konflikter rundt ideologier heller. De fleste problemene oppstår når man begynner å blande ideologier og politiske ideologier med hverandre. På norsk har vi egentlig kun ideologi-uttrykket, men i internasjonale sammenhenger defineres ideologi annerledes: « a set of consicous and unconsicous idea which make up one’s belifs, goals, expectations and motivations.». Sånn sett blir bare en ideologi forklart som dine personlige meninger.

Politikk kastes inn i dette, og dermed er det lettere å skjønner hvorfor en politisk ideologi skal oppsummere alt hva partiet eller landet står for. Ideologiforklaringene legger nesten opp til fordommer, for du kan bare bruke din definisjon av ideologien for å mene noe om landet. Ikke rart folk krangler. Mennesker introduserer seg sjelden i samtog med deres meninger på de mest kontroversielle emner, men land gjør tydeligvis det.

Ideologiene er blitt større enn det de startet som. De er nå blitt en del av forutinntatte holdninger, hvor vi regner med hvilken side av politikken vi mener man tilhører. Dette skaper jo debatt fordi vi ikke mener det samme alle sammen, og det er sjelden de vi ser på som ‘slemmingene’ i politikken har samme idelogi som oss. ‘Slemmingene’ blir da bare et ansikt på det vi er uenige i, og dermed er det mye lettere for oss å gå mot de med alle slags unødvendige anklager. For politikere selv blir dette tatt til det neste nivået, ettersom de blir nødt til å se på seg selv som de snille.

Partier er for så vidt en ting, for det er begrenset hvor mye skade en kan klare å gjøre på noen i sitt eget land. Når landene begynner på samme måte, sliter vi mer. De naturlige eksempelet å ta fram er den kalde krigen. Og hvorfor fant den sted? Jo, fordi Sovjetunionen og USA var uenige om hvilken ideologi som var den riktige. USAs irrasjonelle forsvarsmekanisme ledet til at de trodde ‘kommunismen kom til å ta over verden’ og de så seg selv som rette mann til å stoppe det. USA mente de kunne bekjempe kommunismen fordi de hadde ‘riktig’ ideologi, og dermed var i stand til å hjelpe hele verden. Som vi alle veit laget den kalde krigen et jernteppe i mellom øst og vest, og det kan vi fortsatt se i dag. Selv om dagens USA og Russland ikke er perlevenner, har USA fått en annen fiende de kan redde resten av verden fra, nemlig Nord-Korea. Kim Jong-Un er leder i landet, og setter seg selv høyt nok til å ha innført en helt ny ideologi, som tar utgangspunkt i hans personlige syn. USA liker naturligvis ikke dette, for han følger ikke deres eksempel, så de har innført en blokade rundt Nord-Korea, og har nå omtrent like lett for å legge all skyld på dem, som på Russland.

Verden blir lett påvirka av de som sitter på mye makt. Mange mener nesten like mye om USAs politikkeventyr som de mener i hjemlandet sitt. Ideologiens rolle i dette er at det blir er bilde på hvordan etikken og moralene våre famler hvis vi ikke beholder et åpent sinn. Å ha byggesteiner i livet sitt, og i måten du tenker på gjør deg mer jordnær og mer gjennomtenkt, men vi kan ikke ende opp med å ikke ha rom for å putte inn eller ta vekk noen steiner i byggverket vårt. Hvis vi bare ser opp mot USA så arver vi bare noen andre byggesteiner, og da mangler vi alle småsteinene som ligger og holder det hele på plass.

Politikere ligger å legge skylden på ideologier. Det gjør land også. For ideologiene blir sett på som et slags mystisk svar på hvordan noen er. Vi må sørge får å få bort mystikken og de fiendtlige innstillingene. Med flere land på samme side når det kommer til teknologi og potensiale blir de som står på toppen med makta nå redde for at de kommer til å miste posisjonen sin. Dermed går vi rett tilbake til USA-syndromet i den kalde krigen, og vi må passe på å ikke holde på som de. Selv om kommunismen viste seg å ikke være en så god ide om Sovjetunionen påsto, gjorde vestens reaksjoner dem blinde ovenfor sine egne feilsteg. De turte ikke å se hva som faktisk foregikk i landet deres, fordi det ville bety at USA hadde hatt rett, noe de naturligvis ikke kunne tillate. Landene har en tendens til å bli veldig konkurranseorientert når det kommer til ideologier. Det er rett eller galt, og om å gjøre å være enig med de ‘riktige’ folka. Ideologier blir brukt ovenfor land i form av unnskyldninger til å ikke like hverandre, og er den største påvirkningskraften i propaganda. Nord-Koreanerne har bygd opp landet sitt med mange forbyggende mekanismer for krisesituasjoner, alt er der i tilfelle USA angriper –det virker som det er en del av pensum på skolene å forvente at USA kommer til å angripe en gang. Og hva gjør USA med dette? Jo, de støtter ideen. For der det er frykt, er det makt, og USA er ikke på langt nær ferdige med å være verdens mektigste land, fordi de ‘vant’ den kalde krigen, og som betyr at de holder på tittelen for riktig ideologi.

Forfatter: RuthElise

Del denne artikkelen på
468 ad
Start chat
1
Close chat
Hei! Takk for at du besøker oss! Trykk på knappen under for å starte en chat.

Start chat