Nytt kapittel 9A
Opplæringsloven og elevenes skolemiljø.
Se link under.

https://oikta.sharepoint.com/sites/fet/ostersund/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=7Ct3GMAwGsGT%2fjnyfFOzXraphc5bwOX%2frUCecUEndrI%3d&docid=2_135d11922a0a841c38ec0001d26f8e7a0&rev=1
 

 

 

Grovplan 10 trinn vår 2018

Januar - 
               4 Økonomi og karrierevalg, Fetsundbanken og Ungt entreprenørskap.
               9 "Ta utdanning", Varemessa kl.09.00, Frivillig, påmelding før jul
              10 DKS – Musikk fra en Walkman 
              15 Elevsamtaledag 
                   Elever fra trinnet er utplassert i VGS denne uken.
              18 Foreldremøte 10 trinn 
              22 Leif: Info trinn søknad VGS, kl. 12.50
              23 Prøvemuntlig 10 ,Forberedelse  
              24 Prøvemuntlig 10, Gjennomføring  10c, 10D   
              25 Prøvemuntlig 10, Gjennomføring 10a 10b, 10e
              31 Boostrix vaksine. Vil pågå hele dagen i ulike klasser.

Februar - 
              Uke 8 vinterferie

Mars -
              8 Kulturstafett I Lillestrøm
              Uke 13 påskeferie

April -    9 Bokmåls tentamen 
             11 Engelsk tentamen
             13 Nynorsk tentamen
             17 Matte tentamen

Mai -     4 Frist standpunkt skriftlige fag 
             8 Skriftlig standpunkt til elever
             9 Opplysning om eksamen og trekkfag 
            16 Matte eksamen
            24 Forberede engelsk
            25 Engelsk eksamen
            29 Norsk hovedmål eksamen 
            30 Sidemål eksamen 
            31 Standpunkt valgfag + resterende fag 10 trinn 

Juni -    8 Offentliggjøring av orden og oppførsel 
            21 Eksamensfest på kveld