Nettvett – nyttige lenkerHer finner du en oversikt over nettsteder for barn og unge, foreldre og fagfolk.

 

Nasjonal hjelpelinje for barn om digitale spørsmål

Politiets tipslinje for seksuelle overgrep mot barn og informasjonsside om nettrelaterte overgrep mot barn www.tips.kripos.no

En rådgivningstjeneste for deg som føler deg krenket på nett www.slettmeg.no

Barn og unge

 • Trenger du noen å prate med? Kors på halsen er den nye hjelpelinjen for trygg nettbruk. Ta kontakt på telefon 800 33321 eller ta kontakt på nettstedetwww.korspahalsen.no
 • Nettsted for barn og ungdom. Her finner du både informasjon om seksuelle overgrep og nettvett. Det er også en egen svartjeneste.www.ung.no
 • Senter for ungdomshelse, samliv og seksualitet kan besvare alle spørsmål som handler om helse og samliv. Alle henvendelser behandles anonymt. www.suss.no

Foreldre

 • Barnevakten er en organisasjon som jobber for å øke bevissthet rundt barns forhold til medier. www.barnevakten.no
 • Medietilsynets Trygg bruk- prosjekt arbeider for trygg bruk av digitale medier for barn.www.tryggbruk.no
 • Post- og Teletilsynets side om trygg nettbruk www.nettvett.no
Lærere
 • Kampanjen «Du bestemmer» har et eget et nettsted som er mot elever i mellomtrinnet, ungdoms- og videregående skole. Det er Datatilsynet, Senter for IKT i utdanningen og Teknologirådet som står bak kampanjen. For mer informasjon og bestilling av materiell se;www.dubestemmer.no
 • Konfliktrådet er en meglertjeneste som tilbys i alle kommunerhttp://www.konfliktraadet.no/
 • En kampanje mot digital mobbinghttp://www.brukhue.com/
 • Alarmtelefon for barn i krise. Det er et tilbud for barn og for voksne. www.116111.no

Utenlandske nettsteder

 

Barn og ung 

Foreldre og fagfolk som arbeider med barn

 • http://surfalugnt.se/ Et svenskt nettsted med informasjon om trygg nettbruk og som er utarbeidet i samarbeid mellom kommersielle, statlige og private aktører
 • Danske Red Barnet og Det Kriminalprevæntive Råd har nettstedet www.sikkerchat.dk Målet er å forebygge nettmobbing og overgrep i tilknytning til ny teknologi
 • Insafe er et internasjonalt nettverk for organisasjoner som jobber med holdningsskapende arbeid rettet mot barn. Nettverket produserer og videreformidler materiale og læreressurser på mange språk og innenfor mange temaer www.saferinternet.org

Til fagfolk som møter barn i sitt arbeid

Internasjonalt arbeid for å bekjempe nettrelaterte overgrep mot barn

 • Interpol er et internasjonalt politisamarbeid som blant annet arbeider for å bekjempe overgrep mot barn på internett. Et av de viktigste virkemidler er Interpols database med overgrepsbilder (Child Abuse Image Database (ICAID) for å bidra til å identifisere barn som er ofre for seksuelle overgrep. http://www.interpol.com/Public/Children/Default.asp
 • Child Exploitation and Online Protection Centre (CEOP) er en frittstående, samlende enhet for ulike instanser som arbeider med overgepr mot barn. Arbeidet er organisert i tre enheter: en enhet for forebyggende arbeid, en enhet for etterforskning og en enhet for etterretning. http://www.ceop.gov.uk/
 • Inhope er en internasjonal organisasjon for alle som driver tipslinjer for å rapportere om ulovlig innhold på nettet, deriblant dokumenterte overgrep mot barn https://www.inhope.org/

Forfatter: Roger Wangberg

Utvikler bak Fetskolene.net

Del denne artikkelen på
468 ad
Start chat
1
Close chat
Hei! Takk for at du besøker oss! Trykk på knappen under for å starte en chat.

Start chat