Medisinens Historie 

Gjennom historien har mennesker forsøkt å helbrede og forbygge sykdommer og forhindre død ved hjelp av medisiner. Før i tiden hadde ikke folk tilgang til vitenskapen vi har om medisiner og sykdommer i dag, men hadde andre metoder som hadde sine legende effekter til datidens sykdommer. Kunnskap om helbedring tidligere bygde på tro og ble oftest sett på som magi fordi man så på sykdommene som en straff fra gudene. I denne artikkelen skal jeg fortelle om de forskjellige legemidler og metoder folk brukte for å bekjempe sykdommer og skader helt tilbake til det gamle Hellas.

 

URTER OG SJAMANER

Når menneskene begynte å bruke planter og urter for å helbrede vet man ikke, men man regner med at det er starten på medisinsk kunnskap som ble nedarvet gjennom generasjoner. Man har funnet kjennetegn på at folk i steinalderen brukte urtemedisiner ved å studere hulemalerier.

Andre områder hvor menneskene har brukt er i tidligere stammesamfunn hvor heksedoktorer eller sjamaner hadde høy viten om urtemedisiner. Man hadde ofte sjamaner blant samene og indianere i. I tillegg brukte de også planter med berusende virkninger og ble derfor veldig religiøse med sterk tilknytning til guder. Folk antok at sjamaner eller heksedoktorer kunne forlate legemet sitt for å hente den sykes sjel fra en annen verden, og hadde derfor en veldig viktig posisjon i stammene.

DET GAMLE HELLAS

I det Gamle Hellas hadde legen Hippokrates overbevist folk om at medisin ikke hadde mye med religion og guder å gjøre. Metodene de brukte på den tiden er hvor dagens medisin kommer fra og kalles derfor den moderne medisinkunstens krybbe. Hippokrates mente at medisin skulle brukes med vitenskapelige metoder, og mente også at sykdommer hadde en naturlig årsak i stedet for det folk kalte «den hellige sykdom», eller at folk var besatt av demoner.

Nå begynte man å forske på og komme med teorier om hva som forårsaket sykdommer. Den mast ledende teorien var at sykdommer oppstod når kroppen fire væsker kom i ubalanse. Denne teorien ble kalt for humoralpatologien. Man knyttet forskjellige egenskaper som humør til væskene og brukte den tilknytningen for å diagnoseringen av nye sykdommer. Denne teorien var sånn sett feil, men hadde en veldig viktig rolle for utviklingen av medisinsk kunnskap. Grekerne hadde også innført dietter og forbedret kosthold for å forebygge sykdommer, men teorien om at medisiner hadde en religiøs årsak var bare satt ut av sykdomsbildet midlertidig.

Hippocrates_rubens      uten navn                                                                                                                                    

En annen gresk lege som het Galen utviklet Hippokrates sine metoder og teorier omtrent 400 år etter hans død. Han forsket på døde griser og gladiatorer. Metodene hans var også viktige for utviklingen av dagens medisin.

MIDDELALDEREN OG RENESANSEN

Fram til renessansen var det ingen stor utvikling i medisinsk kunnskap. De bygget stort sett på metodene fra det gamle Hellas og Romerriket. Den kristelige kirke hadde fått mye makt på denne tiden og hadde stoppet teorien om at medisin hadde en vitenskapelig forklaring. Nå var troen om at sykdommer hadde en religiøs tilknytning igjen og det var bygget guddommelig overtro. Da svartedauden rammet Europa trodde folk at Gud hadde straffet dem. I tiden etter pesten var religion tilbake i sykdomsbildet, og middelalderen ble en mørk og vanskelig tid for medisinkunsten. Snart begynte folk å se på leger, sjamaner og jordmødre som hekser mange ble dømt og brent for bruk av trolldom, spesielt hvis legemetodene ikke virket eller gjorde sykdommen verre.

Interior of a Medieval Doctor's Home

 

En leges hus i middelalderen

I renessansen ble antikkens metoder tatt i bruk igjen. Den tusen år gamle medisinlæren av Hippokrates og Galen ble utfordret av tenkere som Leonardo Da Vinci og renessansens nye leger og medisinvitenskapen ble utviklet. Kirurgi var en metode de allerede hadde brukt i det Gamle Egypt, men ble videre utviklet i denne perioden. Man sier ikke at kunnskapen deres hadde blitt forbedret, men man ble mere kjent med menneskekroppen og kunne kjenne igjen skader og sykdommer ved å studere organene, men at bitte små mikroorganismer som virus og bakterier var årsaken til sykdommer var fortsatt ukjent.

I denne artikkelen har jeg kort forklart hvordan medisinen utviklet seg fra steinalderen til renessansen. Før i tiden var folk svært overtroiske når det kom til medisin og sykdom, likevel hadde de noen teorier og metoder om hvordan de tok hånd om slike situasjoner. Dagens medisiner kunne ikke kommet seg dit vi er i dag uten forskningen fra antikken.

Forfatter: Lisa Schmidt

Del denne artikkelen på
468 ad
Start chat
1
Close chat
Hei! Takk for at du besøker oss! Trykk på knappen under for å starte en chat.

Start chat