NYHETER

 

 

INFO:

Hovinhøgda SFO har fått ny Epost adresse:

hovinhø[email protected]

Fredag 27.januar sier Jarle Pedersen takk for seg som SFO-leder.

Han går da over i pensjonistenes rekker.

 

Mobiltelefoner på SFO:

Det hender, spesielt mellom klokka 14 og 16 at alle barn og voksne er ute av basene og kontoret er ubetjent. Da skal èn fra hvert team ha med seg mobiltelefon.

Team 1, 1. og 2. trinn:  901 48 110

Team 2, 3. og 4. trinn: 905 73 906

APPEN «Skolene i Fet»

Da er appen «skolene i fet» også kompatibel med iPhone, så der kan dere nå se ukeplaner for SFO, og finne annen informasjon.

AKTIVITETER:

Ukens aktiviteter finner du på ukeplanene som blir publisert hver uke.

I tillegg har vi noen faste aktiviteter:

Vi fortsetter med sløyd på SFO. Dette har blitt veldig populært.

sløyd

__________________________________________________________________

KULTURSKOLEN

Skoleåret 2016/2017

Kulturskolen sender ut tilbud til foreldre/foresatte

Kulturskolens aktiviteter vil også komme fram på ukeplanen

INFO

KLÆR I GARDEROBEN

Minner om at ALLE barna må ha varme klær, regntøy, støvler og skiftetøy på plassen sin.

HJEMMESIDE Skolestartere 17/18