Hva skal barn gjøre?Illustrasjonsfoto: D Sharon Pruitt/Wikimedia

Illustrasjonsfoto: D Sharon Pruitt/Wikimedia

Det er mange ungdommer som vil snakke med noen om hvordan livet deres er eller bare trenger et råd, men ikke alle vet hvor man kan få den hjelpen man trenger. Det er mange barn i Norge som ikke vet hva de skal gjøre hvis de for eksempel blir utsatt for vold hjemme eller kutter seg siden de tror at det ikke finnes en utvei og livet er ikke verdt å leve lenger, men det finnes alltid en utvei.

Det finnes mange muligheter for hvor man kan ringe etter hjelp. Hvor du skal ringe varier fra hva slags situasjon du er i. Trenger du hjelp med vold i familien eller om du har blitt utsatt for mobbing, det er så mange muligheter og det er alltid noen du kan ringe til. Mange barn er redde for å ringe de forskjellige stedene siden de er redde for og ikke bli tatt på alvor eller bare bli ledd av, men det er ikke sant. Det barn kan være mest redd for er at de vil bli satt inn på fosterhjem og aldri vil se foreldrene sine igjen bare fordi de ringte etter hjelp. Heldigvis er det ikke sånn.

Det finnes alltid en utvei

Du kan alltid ringe politiet som vil hjelper deg videre med problemet ditt. Da vi ringte Rælingen og Fet lensmannskontor ble vi tatt i mot av en hyggelig dame som satt oss over på en annen telefonlinje med politimannen Chris Eriksson. Vi stilte han noen spørsmål og han svarte med en vennlig stemme på alt vi lurte på. Chris sa at hvis det er noen som ringer til politiet og sier at de ikke har det bra i situasjonen de er i, undersøker de det litt nærmere og ser hva vi kan hjelpe med. Men hvis det er vold i familien og  det er et veldig alvorlig tilfelle og noen ringer og sier at de at de blir/har blitt slått drar de hjem til den som ringte dem og ser om de kan finne ut en løsning på saken. Som regel finner de alltid en utvei. 

Hva gjør barnevernet?

Barnevernet kan også hjelpe deg. Da vi ringte dem svarte en dame meg vennlig stemme, navnet sitt sa hun ikke. De sakene de oftest får inn er om at barn har det vanskelig hjemme. Det de pleier som oftest å gjøre i slike situasjoner er å finne ut av hvor konflikten startet eller uenigheten. Som regel drar de hjem til barnet og setter seg ned for å snakke sammen med foreldrene om hele situasjonen barnet har havnet i. I noen tilfeller er det så alvorlig at det er tryggest for barnet å bo et annet sted, men det er opp til barnet å velge hvor. De snakker med barnet om hva det ønsker selv. Barnet kan for eksempel velge å bli hjemme eller flytte til noen i slekten sin eller få et nytt hjem.

Hva om jeg bare trenger et råd?

Kanskje du har lyst til å ringe noen for at de ikke skal ordne opp, men bare gi deg råd. Da kan du ringe Røde kors hjelpetelefon for barn og unge. Da vi ringte dem var den en vennlig dame som svarte oss på spørsmålene vi hadde. Det er både jenter og gutter som ringer sa hun. Noen lurer på om de kan forklare dem nærmere om sex, gi dem råd til hva de kan gjøre hvis de blir mobbet og noen ringer faktisk bare for å si hei eller spørre om hvordan de har det. Andre ringer for å fortelle om det som skjer hjemme, vanskelige hendelser, hjelp med hvordan de skal komme videre i livet. Noen ganger kan man kontakte helsesøster for hjelp. Man kan egentlig si at i Norge har man et nettverk av hjelp for barn og unge. Røde kors telefonen er noen du kan ringe for å få hjelp over telefonen, men de hjelper deg ikke fysisk som barnevernet.

Her en en liste over hvem du kan ringe:

Generell oversikt

Alarmtelefonen for barn og unge, tlf: 116 111

Alarmtelefonen for Barn og Unge er en gratis nødtelefon for barn og unge som har det vanskelig hjemme. Dit kan man ringe hvis man blir slått, har foreldre som ruser seg, eller på annen måte har det vondt. Telefonen kan også benyttes av voksne som er bekymret for barn og unge i sine omgivelser. Åpeningstid hverdager kl. 15.00-08.00. Den er ellers døgnåpen hele året – i helger og på hellig- og fridager. Nettsider: www.116111.no E-post: [email protected]

Barneombudet, tlf:22 99 39 50

Barneombudet er uavhengig, selvstendig og partipolitisk nøytral, opprettet gjennom en egen lov. Barneombudets hovedoppgave er å fremme barns interesser overfor det offentlige og private, og følge med i utviklingen av barns oppvekstkår. Telefontid hverdager kl. 09.00-15.45. Nettside: www.barneombudet.no E-post: [email protected]

Barneverntjenesten i Bærum kommune, tlf: 67 50 68 00

Formålet med barneverntjenesten er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid.

Barneverntjenesten skal bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår.

Barnevernvakten i Bærum kommune, tlf: 67 57 62 89 / 67 57 62 84 / 975 05 860

Barnevernvakten har akuttberedskap for barneverntjenesten på kveldstid og i helger, og arbeider etter lov om barneverntjenester. Graden av tilgjengelighet og hva barnevernvakten kan bistå med, vil variere fra kommune til kommune. Nettside: www.barnevernvakt.no

Bekymringstelefonen Voksne for Barn, tlf: 810 03 940

Telefontjeneste for voksne som har bekymringer eller spørsmål i forhold til barn og unge. Åpent alle hverdager. Nettsider: www.vfb.noE-post: [email protected]

bryrmeg.no, tlf: 67 50 40 00

Kommunen har etablert en egen kontakttelefon for barn, unge og bekymrede foreldre i Bærum kommune. Kontakttelefonen gir deg som ringer en å snakke med og informasjon om hvor du kan få hjelp i kommunen. Du kan være anonym. Åpningstider: hele døgnet, også i helger og ferier. Nettside: www.bryrmeg.no E-post: [email protected]

Kirkens SOS, tlf: 815 33 300

En døgnåpen krisetjeneste. Kirkens SOS tilbyr anonym og uforpliktende samtale – på krisetelefon eller via en SOS-melding. Nettside: www.kirkens-sos.no

Kripos, tlf: 23 20 80 00

Kripos er et kompetansesenter for norsk politi med hovedmål å forebygge og bekjempe organisert og annen alvorlig kriminalitet. Kripos behandler også tips og informasjon om seksuell utnytting av barn, menneskehandel og rasistiske ytringer på internett. Åpningstid hverdager kl. 08.00-15-00. Nettside: https://www.politi.no/kripos/ E-post: [email protected]

Politiet, tlf: 02800

Hvis du har informasjon om et kriminelt forhold eller opplysninger som kan forhindre en kriminell handling, er politiet interessert i dette. Hvis budskapet ditt haster, bør du ringe oss. Er det snakk om en nødssituasjon må du ringe politiets nødnummer 112. Nettside: www.politiet.no

Redd barna, tlf: 22 99 09 00

Redd Barna kjemper for barns rettigheter og for at barn skal leve et verdig liv – uansett hvem de er og hvor de bor. Alt Redd Barnas arbeid bygger på FNs konvensjon om barns rettigheter. Vi jobber også for å styrke lokalsamfunn og kjemper mot brudd på barns menneskerettigheter. Åpningstider hverdager kl 08.15-16.00, i skoleferien kl 08.00-15.00. Nettside: www.reddbarna.no

Røde Kors hjelpetelefon for barn og ungdom, tlf: 800 33 321

På Røde Kors hjelpetelefon for barn og ungdom møter du voksne som har tid og lyst til å lytte og snakke med deg, helt anonymt. De som svarer på telefonen er vant til å snakke med barn og unge. Du kan snakke med hjelpetelefonen om alt, enten du er glad, trist, redd, lurer på noe eller du trenger hjelp. Åpnet hver mandag til fredag kl 14.00-20.00. Du kan også ta kontakt over nett. Nettside: www.korspahalsen.no

ung.no

ung.no er det offentliges informasjonskanal for ungdom. De gir deg informasjon om dine rettigheter, muligheter og plikter. Målgruppen er ungdom mellom 14 og 20 år. Nettside: www.ung.no

Helse

Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom er et tilbud til gutter og jenter i alderen 13-23 år og er et supplement til skolehelsetjenesten. På helsestasjon for ungdom jobber både lege og helsesøster samt psykolog som er vant til å snakke med ungdom, og alle har taushetsplikt. Det er ingen timebestilling og tilbudet er gratis.

Interessegruppa for Kvinnermed Spiseforstyrrelser (IKS) Informasjons- og krisetelefon, tlf: 22 94 00 10

  

Spiseforstyrrelser er ikke noe en vokser av seg, men et alvorlig problem som man trenger hjelp til å komme ut av. Når en kontakter IKS treffer du alltid en kvinne som har personlig erfaring med spiseforstyrrelser. Alle som arbeider i IKS har taushetsplikt. Nettside: www.iks.no

Skrevet av Sina, Kariniya og Juliana

Forfatter: Juliana

Del denne artikkelen på
468 ad
Start chat
1
Close chat
Hei! Takk for at du besøker oss! Trykk på knappen under for å starte en chat.

Start chat