Gøy å være Grei!



Riddersand skoles anti – vold og mobbeprogram:

Det er stort mediefokus om dagen i forhold til mobbing i skolen. Det blir påstått at skoler mangler kompetanse og at skoler ikke har egne mobbeprogram. Det er vel ingen tvil om at dette er et vanskelig område som norsk skole har hatt høyt fokus på i mange år. Dessverre er det elever som fortsatt opplever mobbing på en eller annen måte på tross av mye arbeid i skolen.

Jeg forstår foreldre og andres bekymring ved å lese avisoppslagene den siste tida. Det er vonde historier å lese om. Kanskje har  skolen sviktet i disse sakene, eller det kan være andre årsaker til at saker ikke er blitt løst – årsaker som ikke kommer fram pga at skolen er bundet av taushetsplikt. I tillegg skal sies at dette er et svært ressurskrevende arbeid som også er en utfordring i en skole med allerede lav lærertetthet

Hefter_G&G

Modellene våre

Riddersand skole har et program vi kaller for Gøy å være Grei som vi utviklet i 1996 og har kjørt fram til i dag. Det er et program vi har satt sammen og videreutviklet over år med støtte i flere programmer, teorier og metoder:

  • Lions Quest: Sammen mot vold – temaer som omhandler sosial samhandling. Disse temaene benyttes i vennskapstimene
  • Trygg-modellen av Brit Neumann – program med bla. fokus på positiv forsterking av selvfølelsen i samhandling med andre
  • ART:   Agression Replacement Training – program for å avlære uønsket adferd og erstatte dette med ønsket adferd
  • Skolemegling– elever i 6. og 7. trinn utdannes og sertifiseres til meklere som hjelper medelever til å løse «hverdagskonflikter» etter en bestemt modell.

I programmet vårt ligger også stopp-regelen, ulike konfliktløsningsmodeller («Trappa» og «Veien»), lære å bli kjent med egen aggresjon og «Ridder Reals Reale Regler» (høflighetsregler utviklet av elever, foreldre og lærere i samarbeid. Vi kjører en vennskapsundersøkelse hvert år i mai, for å undersøke det psyko-sosiale miljøet på skolen. Med samme undersøkelse hvert år, ser vi lett forbedringsområder og framgang på satsingsområder fra år til år.

Gøy å være Grei er skolens egen lokale plan for elevenes psykososiale læringsmiljø. Vi har også «Rødheftet» som innholder skolens generelle grunntenking og skolens omgangsregler i hverdagen. Til sist har Fet kommune en egen overordnet plan for skolens psykososiale miljø, som legger føringer for hvordan krenkende handlinger overfor elever skal behandles i Fetskolene.

Dersom noen ønsker å se nærmere på disse dokumentene, kan dere ta kontakt med skolen eller FAU-representanter og trinnkontakter som alle har fått eksemplarer av alle dokumentene.

Til sist vil jeg oppfordre alle til å ta del i kampen mot vold og mobbing. Hjelp hverandre til å framheve gode samhandlingsformer og respekt for ulikhet!

Mvh Toril Tangen, rektor

Forfatter: Toril Tangen

Rektor ved Riddersand Skole

Del denne artikkelen på
468 ad
Start chat
1
Close chat
Hei! Takk for at du besøker oss! Trykk på knappen under for å starte en chat.

Start chat