Gjør plass for 40.000 biler!ny fetvei - åkreneDu har kanskje lagt merke til at de er i full gang med å bygge den nye Fetveien. Hvor skal den gå? Hvor mange biler skal det være plass til? Det kommer en ny firefelts riksvei 22 fra Lillestrøm til Fetsund og hovedhensikten med prosjektet er å skaffe mer plass til irriterte pendlere som i dag sliter i kø.

Når begynte de å bygge veien?

De begynte å bygge veien mandag 13.mai 2013. De skal bruke over 600 millioner kroner på å bygge riksvei 22. Prisen har økt fra det de egentlig beregnet, så vi vet ikke om det er helt nøyaktig.

ny fetvei
Hvor mange skal det være plass til?

Det har blitt gravd ned 70 kabler ved veien. 5,1 kilometer vei skal bygges, og 4,3 kilometer av veien skal bygges i firefelts. Det kommer til å bli cirka 20 000 biler hver dag på den nye veien, men det skal være plass til 40 000. Hvis de lager et toplanskryss på Tuen (i stedet for rundkjøringen), vil kapasiteten øke til 60 000 biler. De beregner at veien skal stå ferdig i desember 2015.

Kilder:

http://www.vegvesen.no/Riksveg/rv22fetveien/Fakta

http://www.rb.no/lokale_nyheter/article6274004.ece

http://www.indre.no/lokale_nyheter/article6646110.ece

Forfatter: Østersund Elevavis

Elevavisen på Østersund Ungdomskole

Del denne artikkelen på
468 ad
Start chat
1
Close chat
Hei! Takk for at du besøker oss! Trykk på knappen under for å starte en chat.

Start chat