FAU-Østersund, referat fra møte 9.oktober 2013Polentur, nye hjemmesider, natteravning, juleball, kartleggingstester mm. Det sto mange viktige saker på programmet på denne månedens FAU-møte. Her har du referatet.

Tilstede: Hilde Ekeberg (10c), Rita Lie (8a), Ragnhild Ottestad (10a), Nina Manger (8e), Britt-Sølvi Kristiansen (9c), Kari Oddlien (10b), Nils Øyvind Andersen (9d), Anne Vikershaug (10d), Stine Jessli Slorafoss (8c), Richard Knobel (9e).

Sak 08/13 Godkjenning av innkalling

Innkallingen ble godkjent.

Sak 09/13 Gjennomgang av ref fra møte 11.09, godkjenning

Referat ble godkjent.

Sak 10/13 nattravn

natteravnvestMartin Solheim, Fet/Rælingen lensmannskontor var invitert, men kunne ikke komme grunnet kurs.

Politiet sier at det er relativt rolig i Fet, mener at det er nok å ravne på utvalgte dager. Det meste skjer nå i de private hjem.

 • Lister over natteravner fra de forskjellige klassene ble overlevert Kari

Det er viktig å ta med at Fet er en stor kommune, sjekke med  politiet om det er like rolig i f.eks Gan.

Kari sender ut liste til de som har meldt seg som ravner for å få noen til juleballet ca 2100-2400. I fjor var det 4 stk. Ravner i tillegg til vakter. Satser på samme antall i år.

Det ble diskutert hvilke dager det vil være aktuelt med natteravner, og følgende ble bestemt:

 • Juleballet

 • Russefeiring på Hvalstjern

 • Natt til 1. mai

 • Natt til 17 mai

 • 10 klasse avslutning.

Det er behov for ca 4 stk hver gang. Kari har vester, resten av utstyret ligger på Garderåsen skole, Anne har nøkkel.

Det ble besluttet å lage et infoskriv til de som skal ravne, med bl.a møte-tid og sted. De dager man skal gå, møter man i pavljongen på Garderåsen skole, nøkler er inntil videre hos Anne Vikerhaug. Rutiner for henting/levering av nøkler opprettes. Inntil videre er det henvendelse til Anne som gjelder.

Følgende steder kom opp som forslag til steder som bør dekkes:

 • Stasjonsstranda / sentrum

 • Nerdrum stasjon

 • Hvalstjern

 • Tien Tjern

 • Svelle / Nerdrumsstranda

 • Breisjøen (gansdalen)

 • Hovinhøgda skole

 • Dalen skole

Kari setter opp skrivet til ravnene, og brosjyrer blir scannet og sendt sammen med skriv og skjema for signering i forhold til taushetsplikt.

Anne tar med permen om natteravn på neste møte. Man kan også lese om dette på nettet, på natteravn.no eller på disse sidene

Vi tar opp ravning i klassen på foreldremøte til våren, da interessen var relativt lunken i flere av klassene.

Sak 11/13 Aktuelle saker v/Rektor

 • 107 10-klassinger har vært i Polen/Berlin og skolen har fått veldig positive tilbakemeldinger fra de som var med. Ingen bruk av rusmidler/sigaretter/snus. Alle var presise, stille og snille. Fredsreiser har sagt at dette var en av de beste gruppene noensinne.

 • 10. trinn var med på markering av Jan Stenerud. Veldig respektfulle elever med bra oppførsel.

 • 10/10-13 «smil, vi er sammen». Ordfører, Kari og 8. trinn samles til møte i amfiet for signering av manifest. Elevrådsleder sier rådet er opptatt av godt miljø for elevene.

 • Det har i en periode vært ekstra mye kartlegginger og elevundersøkelser, og både elever og lærere gleder seg til å bli ferdige.

 • Brukernavn til foreldreundersøkelsen blir delt ut på foreldresamtale, og frist for å svare er 13. desember.

 • Skolen vurderer å gå gjennom spørsmålene til elevundersøkelsen med elevene før de svarer på undersøkelsen, og da spesielt 8. trinn.

 • Nasjonale prøver i lesing er gjort. De andre er i gang

 • Det slites litt med kartleggeren. Det har vært for mye kartlegging og både lærere og elever føler at dette går utover undervisningen. Skolen er pålagt og gjennomføre, men prøver å spre det ut i tid.

 • Skolen holder på med «gnist», tar litt lenger tid å analysere. Det er store variasjoner fra klasse til klasse, men så langt interessante resultater som skolen skal se på.

 • Det er ønskelig å gjøre skolen mer «guttevennlig» samt å vekke motivasjonen for sidemål.

 • Mange vakter er på plass til juleballet, men det mangler fortsatt fra noen av klassene. Fau-representanter purrer opp de klasser som ikke er klare, det mangler flest på senvakt. Dersom noen har veldig lyst, så har Malin ekstraliste.

 • Wiki.fetskolene.no skal fases ut som trinnside og overtas av Fetskolene.no/Fetskolene.net. Her vil du finne alt du trenger fra nå – i tillegg til informasjon via appen «Fetskolene»

Sak 12/13 Eventuelt

Det ble diskutert om det var aktuelt å lage et kuponghefte til bruk i kantina for å unngå å måtte sende med elevene kontanter. Kontanter blir ofte brukt til kebab, pizza o.l.

Rektor tar dette opp med elevrådet og kantina. Det bør gå greit de dagene det er elevbedrift, som er 2 dager i uka. Kan være vanskeligere de 3 dagene som 9. trinn har kantine i forbindelse med mat og helse.

Referent: Hilde Ekeberg

Forfatter: FAU Østersund

Del denne artikkelen på
468 ad
Start chat
1
Close chat
Hei! Takk for at du besøker oss! Trykk på knappen under for å starte en chat.

Start chat