Dette er valgfaget vi vil ha på østersund.Innsats for andre.

Valgfagene skal bidra til at elevene, hver for seg og i fellesskap,

styrker lysten til å lære og opplever mestring gjennom praktisk og variert arbeid.

I valgfaget skal elevene kartlegge behov i lokalsamfunnet.

På bakgrunn av funnene skal elevene være med på å finne tiltak som bidrar til å dekke behovene, og deretter gjennomføre og vurdere tiltakene.

I arbeidet skal elevene samhandle og kommunisere med ulike aktører på læringsarenaer i lokalsamfunnet og delta der aktiviteten skjer.

Valgfaget henter hovedelementer fra fagene samfunnsfag og RLE, men kan også hente elementer fra naturfag, mat og helse og kroppsøving.

Forfatter: Sunniva Jensen

Del denne artikkelen på
468 ad
Start chat
1
Close chat
Hei! Takk for at du besøker oss! Trykk på knappen under for å starte en chat.

Start chat