Demokrati med John Harry Skoglund: «Vi må kjempe noen slag for å beholde det systemet vi har idag»Ordføreren i fet ønsker oss velkommen ved inngangen, alle hilser og han fører oss inn i et stort rom, der hvor partiene normalt sitter. Gruppen med Elever fra Demokrati i praksis har fått lov å dra til rådhuset for å prate med han om Fetsund, demokrati og mer. Han begynner å prate med gruppen fra demokrati om grunnloven og jubileet. De får mange opplysninger og blir spurt noen spørsmål om grunnloven.

«Det er viktig historie»
-Harry Skoglund

Ordfører Harry forteller også mye om besøket vi hadde tidligere på skolen av Jan Stenerud (Stjerne i amerikansk fotball) og om hva han syntes om utviklingen politisk og i Fetsund og i U.S.A der Jan Stenerud bodde hele sin karriere. Ordføreren og Jan spiste en lunsj sammen og pratet om alt dette litt tidligere på dagen. For mer info om Jan Stenerud se denne saken HER

John møter Jan

Hva er et demokrati? Hva er det som er så bra med Norge? spør han og snakker videre om temaet og gruppen fra Demokrati i praksis svarer på spørsmål og lytter.

«Vi må kjempe noen slag for å beholde det systemet vi har idag.»
-Harry Skoglund

Harry forteller også at han nylig var på foredrag med forsvareren til Anders Behring Breivik. Forsvareren fortalte at  kl 7 om morgenen ble han ringt og fikk beskjed om at han skulle være forsvareren til Breivik og hans første tanke var at han ikke ville gjøre det og  fortalte alt om samtalen til kona. Hun er sykepleier og hun sier noe som får han til å tenke. Kona sier «Hvis han hadde kommet inn på sykehuset kunne ikke jeg bare sagt at jeg ikke ville hjelpe han.» En hver har rettsikkerhet uansett hva du har gjort. Det er en grunnleggende verdi. Selv om han ikke ville ta jobben så sier han at han må gjøre det.

 

Nå prater de om frihet, rettigheter og temaene rundt det. Diverse spørsmål blir stilt og det er mange gode svar Harry får.

Hva er egentlig frihet? Hva forbinder dere med frihet?

«Jeg mener at frihet er at man an gjøre hva man vil, men man kan ikke gå utenfor lovens rammer» –Joakim

Harry legger også til: «Vi har lov til å ytre det vi vil, men det er det ikke alle som kan, og vi trenger ikke gå lenger enn til Ukraina for å se dette. Det er jo også ikke alle som har den friheten som for eksempel vi i Norge har.»

Det er egentlig de viktigste spørmålene i livet vårt, mener Harry.
Det er også viktig at alle bidrar med det de kan for samfunnet , og jeg syns vi i Norge er gode på lagarbeid , jeg ser dette i idrettslag når foreldrene stiller opp på alt. Det er også en verdi som også ligger litt på siden.

Vi har respekt for hverandre, jeg har jo vært på skolen før og snakket med dere om mobbing, vi skal være flinke på å respektere folk, selv om de kanskje har noe som kan brukes mot dem.

Det er ikke mye mobbing i fet , men det er fortsatt noe. Vi blir ikke kvitt det.

Harry forteller at han selv ble mobbet for dialekten sin fra Nord-Norge da han begynte på ny skole.

demokrati john

Gruppa har pratet litt om innvandrere som kommer til Norge og de som kommer til Fetsund.
«Kommer det mange flyktninger til Fetsund?» spør læreren.
«Ca 30 hvert år.  Det er jo ikke så stort samfunn men vis vi først skal ta de imot så skal vi gjøre det på en riktig måte.» svarer Harry.

____________________________________

Gruppa har forberedt noen spørsmål til Harry i timen og de spør tur etter tur.
Lisa spør: «Skal det blir ny fethall?» Harry sier at det kan han ikke si helt sikkert men at de jobber veldig hardt for å få det til , det er dessverre litt synd at vi ikke har nok penger i kommunen. For noen år siden innførte vi eiendomskatt fordi vi hadde ti millioner underskudd i penger. Fet kommune har et budsjett på ca. en halv milliard. Vi får ikke mye mer penger den dag idag så vi kommer ikke til å svømme over av penger. Jeg ønsket selv ikke å innføre eiendomskatt så måtte vi, det
var ingen annen mulighet. Vi ser etter et sted å bygge den nye hallen, så vi jobber med det og fet il jobber også med det og jeg håper vi klarer det.

«Hvor myevil det koste?» sier Tiril. Skal blir flerbrukshall og to spilleplater blir det ca. 50 millioner, kommunen har ikke råd til å bygge den alene men vi har jo tomt så det er bar om å spleise på bygget. Harry nevner at vi også kan få spillemidler av norsk tipping. Områder vi kan ha hallen undersøkes, stedene rundt Glomma undersøkes for det er så mye kvikksand og leire her så det er fare for ras. Vi vil jo gjerne at den skal stå mer en to år. Vi må gjøre dette ordentlig. Mange skjønner ikke at vi ikke kan bygge en ny hall bare imorgen, Det er mye mer jobb og det har blitt satt opp et firma til å bore og se der hvor vi ser etter et passende sted (Dumpa ved sundet over veien skal sjekkes.)

________________________________________

Her er noen spørsmål elevene hadde forberedt:

«Hvordan er det å være ordfører å ha så mye innflytelse?» «Det er både og det, det er jo forskjellig hver dag og det er jo mest morsomt. Veldig spredt på min hverdag og jobb. Det er hektisk innimellom» Sier Harry. «Men jeg trives godt i jobben.»

«Hvem er det som har det siste ordet i kommunestyret?» «Flertallet, men jeg kan bruke dobbelstemme en sjelden gang men jeg har ikke gjort det. Og jeg har ikke vetorett.» Forklarer Harry.

«Har du /dere fast arbeidstid?» » Nei jeg har egentlig ikke det, så min arbeidstid er veldig fleksibel, kommer som regel kl.8 hver morgen. Ligger på en 50-60 timer i uka og hvis jeg skal forberede noe gjør jeg det noen ganger hjemme. Egentlig er jeg på jobb hele tiden for hvis det er noe spesielt må jeg være tilgjengelig»

«Synes du at arbeidsplassen din er stygg?» spør Erik. «Nei ikke stygg, men jeg har sagt de burde pusse det opp. Noe flass på bordene, ute satt opp stilaser for terrasen så den ikke skal rase og det er noen utryggheter i konstruksjonen» Svarer Harry ærlig.

«Hvor mye penger bruke fet på skole , reparasjon?» «Har ikke noe sum, men vi har jo brukt mye på å bygge om to skoler» svarer Harry.

«Har du noen mål for fremtiden?» «Jeg sa jo i sta at vi har en god kommune og målet må være at sånn skal det fortsette.»

«Hvordan er en vanlig dag for deg?»Alle dager er nesten forskjellig så det er litt vanskelig å gi noe bestemt svar på det. Jeg står opp halv sju. Mandag er den mest faste dagen, for da har vi faste møter osv.»

John Harry Skoglund

Forfatter: Techi

Del denne artikkelen på
468 ad
Start chat
1
Close chat
Hei! Takk for at du besøker oss! Trykk på knappen under for å starte en chat.

Start chat