Aktivitetsvenn og lyttevennØnsker du å gjøre en innsats som frivillig her i Fet?
På kommunens hjemmeside finner du en oversikt over noen av mulighetene som finnes her i kommunen.

Aktivitetsvenn

Aktivitetsvenn i Fet er et samarbeid mellom Fet kommune, Fet sykehjemsforening og Fet Røde Kors.

En aktivitetsvenn er en frivillig, som med kurs og veiledning fra Nasjonalforeningen for folkehelsen, gjør aktiviteter sammen med en som har demens. Aktivitetsvennen og personen med demens kobles sammen på bakgrunn av felles interesser.

Under finner du en egen brosjyre for deg som ønsker å være Aktivitetsvenn, og en for deg som har behov for en Aktivitetsvenn.

For mere informasjon kan du ta kontakt med Fet frivilligsentral på [email protected] eller 63 88 61 00.

Brosjyre for Aktivitetsvenner

Brosjyre for deg som ønsker Aktivitetsvenn

Lyttevenn?

En lyttevenn er akkurat det ordet forteller, en som lytter til elever som leser.

Hva er en Lyttevenn? Lyttevenn er et enkelt men utrolig virkningsfullt tiltak. Ideen startet i Vest-Agder i 2009, og siden har en stor flokk av pensjonister og seniorer besøkt skoler og blitt kjent med mange barn og disse barna har fått verdifull lesetrening. Nå skal vi starte opp med lyttevenner i Fet kommune også. Vi vil i første omgang starte opp med en skole og det blir Riddersand skole.

En lyttevenn er en person, gjerne pensjonist, som kommer til skolen  i skoletiden for å høre elevene lese. Det kan gjerne følges opp ved å spørre om innholdet i det som er lest, forklare vanskelige ord og snakke sammen om teksten. POSITIVE tilbakemeldinger til eleven er noe av det viktigste for å  stimulere til økt leselyst, og vil på mange måter være din aller viktigste oppgave. Lyttevenner er et viktig og positivt supplement i skolens leseopplæring.

Hvem trenger en lyttevenn og hvor mye arbeid er det? Elevene går i 3.trinn, og lyttevennene bruker et par timer en gang i uken på besøk på barneskolen. Hver elev får ca 10 min sammen med sin lyttevenn hver gang. Sammen deler barn og lyttevenner fine tekster. Slikt blir det kjennskap, vennskap og leseferdighet av.  Lesevennprosjektet vil foregå i ukene: høst 2018: 36-49 (minus uke 40) og vår 2019: uke 2-14 (minus uke 8)

Hva er formålet med lyttevennordningen? Formålet er å bygge bro mellom generasjonene, og utvikle en modell for eldres aktive deltakelse i skolen. Samt stimulere og motivere leseferdighet og leselyst hos barn.

Frivillig lyttevenn i Fet:

 • Din lokale kontaktperson: Som lyttevenn får du en lokal kontaktperson. Det kan være en ansatt i skolen eller  i Fet Frivilligsentral
 • Navneskilt: Du får navneskilt slik at barna, andre lyttevenner og personalet kan se hvem du er.
 • Kurs: Du vil få et lite kurs og informasjon før du starter opp som lyttevenn. Det blir et infomøte i juni og en kort kursdag 10. august. Det stilles ikke kvalifikasjonskrav til deg på forhånd, annet enn leseferdighet, evne til å lytte og at du liker å være sammen med barn.

Rammer for ordningen:

 • Tirsdager på Riddersand skole
 • kl. 8.30: Oppmøte og en kaffekopp på personalrommet
 • kl. 8.45. Kort info om dagen
 • kl. 9.00— 10.30 Det leses og lyttes Du får liste med navn på elevene dine av faglærer på skolen. Det er vanlig med mellom 7-10 elever hver gang. Elevene kommer enkeltvis eller i små grupper (2-3) til deg.
 • Det er satt av ca 7-10min pr elev / gruppe
 • Teksten som leses er primært hjemmeleksen til eleven, denne tilrettelegges av lærer. Ekstra lesestoff til ukjent tekst (bokkasse) tilrettelegges også av lærer.
 • Lyttevenner skal ikke undervise eller involveres i andre fag som f.eks matte eller engelsk.
 • Er du syk eller skal reise på ferie, gir du beskjed til skolen, evt. ordner vikar blant andre lyttevenner

Taushetsplikt og politiattest: Du har taushetsplikt som lyttevenn og du må innlevere politiattest til skolen.

Infobrosjyre til nye lyttevenner.pdf

Forfatter: Roger Wangberg

Utvikler bak Fetskolene.net

Del denne artikkelen på
468 ad
Start chat
1
Close chat
Hei! Takk for at du besøker oss! Trykk på knappen under for å starte en chat.

Start chat