Spørsmålspalte: Hvorfor er havet salt? 

I dag  inneholder alle verdens hav gjennomsnittlig ca 3,5% salt. Hvorfor er det slik og hvor kommer saltet fra?

Hva er salt?

Salt i tørr form er en kjemisk forbindelses bestående av krystalliserte ioner. Dette betyr at atomene knytter hverandre i ionene og blir til krystaller (salt krystaller). Denne reaksjonen kan skje ved at du blander en base (noe som har en Ph verdi over 7) og en syre (noe som har en Ph verdi under 7) eller ett metall og en syre.

Vanlig bordsalt som er natriumklorid dannes ved at du blander saltsyre (syre) og natriumhydroksid (base). Den kjemiske formelen for natriumklorid er NaCI. NaCI er det mest vanlige saltet i sjøvann ca 78% av verdens saltvann består av NaCI.

Så hvordan kommer saltet til havet?

Noen millioner år etter etter jordens dannelse (5 milliarder år siden) begynte det å danne seg vann i kratre og andre fordypninger i jorden. Dette vannet kom som regnvann og var dannet i atmosfæren av hydrogen og oksygen, som sammen blir vann(H2O)

Etter hvert ble bergartene brutt ned i en kjemisk prosess kalt forvitring. I denne prosessen blir bergartene løst opp til ioner som for eksempel saltsyre(syre) og natriumhydroksid(base). Bergarter løses ofte opp i renne vann slik som elver. Dette vannet renner ut i havet som dermed øker salt mengden.

Etter hvert som mer og mer bergarter blir oppløst blir salt nivået på vannet høyere og høyere. Ikke alle verdens hav har likt saltnivå, noen har 1-2%, mens andre har hele 40% salt.

Her er det en oversikt over de salteste havene i verden

salteste-have-no2_0

(http://illvit.no/naturen/havet/saltvann-hvorfor-er-havet-salt)

Har du noen spørmål still dem til oss på vår Facebook side

Hilsen oss i redaksjonen

 

Forfatter: Lucas Madsen

Del denne artikkelen på
468 ad
Start chat
1
Close chat
Hei! Takk for at du besøker oss! Trykk på knappen under for å starte en chat.

Start chat