* På onsdager skal en gruppe elever ha mat og helse. Alle trenger å ha et forkle liggende på skolen.

* Melding fra FAU: Det observeres stadig at biler kjører over brua i forbindelse med levering/henting av barn. FAU tar barnas trafikksikkerhet svært alvorlig, og vil minne om at dette er ulovlig.   

* Fortsatt er det mange som glemmer gymtøy/håndkle. Fint hvis dere kan hjelpe elevene med å få med seg det de trenger.