Kontaktlærer på 3-.4. trinn:

Asak: Lars Elvethun Torskenes/Julie Simensen
Blikomøya: Jon Ola Eggen
Løkenåsen: Josef Chabab
Høgaas batteri: Ingrid Thoreid
Skauen: Kathrine Kappelrud