På grunn av skolens omorganisering (trinndeling) vil periodeplanen sendes ut på mail fram til vi har en oppdatert nettside til hvert trinn.