Hei og velkommen til nytt skoleår!

Vi gleder oss til å ta fatt på et nytt skoleår med elevene på Riddersand skole. Det har blitt noe endring på hvem som er kontaktlærere for gruppene på tredje og fjerde trinn. Gruppenes kontaktlærere vil i år være:

Asak: Lars Elvethun Torskenes/Julie Simensen
Blikomøya: Jon Ola Eggen
Løkenåsen: Josef Chabab
Høgaas batteri: Ingrid Thoreid
Skauen: Kathrine Kappelrud

Ved oppstart av nytt skoleår er det viktig at dere setter på bokbind på alle bøker, navner alt tøy og eiendeler og sjekker barna for lus jevnlig. Nøl ikke med å ta kontakt med skolen dersom spørsmål oppstår.

Vennlig hilsen lærerne og assistentene på tredje- og fjerdetrinn