SKOLERUTE 2016 / 2017
http://fetskolene.net/wp-content/uploads/2016/06/Skoleruten2B2016-20172B2BFerie2Bog2Bfridager2B-2Brevidert-3.pdf

Grovplan 10.trinn høsten 2016
NB! Nye datoer for heldagsprøvene.

August
18.  Første skoledag

September
15.   Foreldremøte
20. 21.,22. og 23:  Kroppsøvingsturer
26. 27. og 28. Lillestrøm kultursenter -  Kunst som politisk virkemiddel

Oktober
10.  Scenekunst - Ønskedrøm
11.  Besøk Rånåsfoss
12.  Besøk Rånåsfoss
13.  Besøk Rånåsfoss
18.  Felles info om utdanningsvalg
27.  Foreldremøte - Karriereveileder

November
1.   Konsert Pearl Rier band. 
4.  Planleggingsdag
8.   Heldagsprøve Nynorsk

21. Heldagsprøve Norsk hovedmål
23. Heldagsprøve Engelsk
24. Yrkes- og utdanningsmesse - Arena
25. Juleball
29. Heldagsprøve Matematikk

Desember
21.  Siste skoledag før juleferien

______________________________________________________

Januar
5. Økonomi og karrierevalg

Februar
14.  Konsert

Mars
10.  Kulturstafetten 2017

10 trinn 
Hovedfokus på 10 trinn er søknadsprosess videregående skoler og eksamen.  Vi har også en "overlevingstur  på høsten i kroppsøvingsfaget med en overnatting ved Breisjøen.  
Elevene besøker utdanningsmesser i Lillestrøm og får også besøke de linjene på  videregående skolene som er aktuelle for elevene. Deretter må de sette  opp den rekkefølgen på utdanningsvalg og skoler som de ønsker. Fristen for søknad VGS er 1 mars for de fleste, så i samarbeid med rådgiver, kontaktlærer og hjemmet settes valgene opp.  
Videre utover våren er det fokus på fag og eksamen som starter etter 17 mai.  Det elevene har lært gjennom 10 års skolegang skal nå skrives ut på noen få skoletimer i det faget eleven kommer opp i.  
Standpunktkarakterene fra vårhalvåret og eksamen er de som teller til opptak VGS. Noen privatskoler bruker også julekarakteren ved opptak av elever.  
Våren blir av denne grunn hektisk, og vi opplever at mange elever jobber godt med skole dette halvåret. Resultatene de får er avgjørende for om de kommer inn på førstevalget sitt på skole og linje. 
Når eksamen er over, avslutter vi 10 års skolegang med en flott eksamensfest hvor mange av elevene deltar og viser frem sine ferdigheter.