SKOLERUTE 2016 / 2017
http://fetskolene.net/wp-content/uploads/2016/06/Skoleruten2B2016-20172B2BFerie2Bog2Bfridager2B-2Brevidert-3.pdf

FORELDREMØTE 2. FEBRUAR 2017

http://fetskolene.net/wp-content/uploads/2017/02/Foreldremøte-10.-trinn-vår.pdf

Januar
5. Økonomi og karrierevalg

Februar
2.    Foreldremøte
14.  Konsert

Mars
10.  Kulturstafetten 2017

April
6.     Tentamen Norsk hovedmål
19.   Tentamen Engelsk
25.   Tentamen Norsk sidemål
28.   Tentamen Matematikk

Mai
12.   Opplysning trekkfag skriftlig eksamen
16.   EKSAMEN MATEMATIKK
18.   Forberedelse engelsk eksamen
19.   ENGELSK EKSAMEN
22.   Forberedelse norsk eksamen
23.   EKSAMEN NORSK HOVEDMÅL
24.   EKSAMEN NORSK SIDEMÅL

Juni
25. Mai - 9. Juni Muntlig eksamen

21.  EKSAMENSFEST

10 trinn 
Hovedfokus på 10 trinn er søknadsprosess videregående skoler og eksamen.  Vi har også en "overlevingstur  på høsten i kroppsøvingsfaget med en overnatting ved Breisjøen.  
Elevene besøker utdanningsmesser i Lillestrøm og får også besøke de linjene på  videregående skolene som er aktuelle for elevene. Deretter må de sette  opp den rekkefølgen på utdanningsvalg og skoler som de ønsker. Fristen for søknad VGS er 1 mars for de fleste, så i samarbeid med rådgiver, kontaktlærer og hjemmet settes valgene opp.  
Videre utover våren er det fokus på fag og eksamen som starter etter 17 mai.  Det elevene har lært gjennom 10 års skolegang skal nå skrives ut på noen få skoletimer i det faget eleven kommer opp i.  
Standpunktkarakterene fra vårhalvåret og eksamen er de som teller til opptak VGS. Noen privatskoler bruker også julekarakteren ved opptak av elever.  
Våren blir av denne grunn hektisk, og vi opplever at mange elever jobber godt med skole dette halvåret. Resultatene de får er avgjørende for om de kommer inn på førstevalget sitt på skole og linje. 
Når eksamen er over, avslutter vi 10 års skolegang med en flott eksamensfest hvor mange av elevene deltar og viser frem sine ferdigheter.