Lenker for elever     Skolebibliotek    Handlingsplan mot mobbing     Kommunens skolesider     Om skolen     Arkiv - innlegg


    Velkommen til Hovinhøgda skole!

Informasjon første skoledag

Skoleåret 2017-2018 starter torsdag 17. august.

1. klasse starter opp klokken 09:00 

2. - 7. klasse starter opp klokken 08.25

Vi ønsker alle nye og gamle elever velkommen til et nytt og spennende skoleår!

Litt om hva som skjer fremover :

  • Lenker til elevressurser: Det ligger nå ute en side med oversikt over ressurser tilknyttet læreverkene på skolen. Her står det hvilken påloggingsmetode man skal bruke. 
  • Bedre inneklima på skolen! Siden dårlige målinger på inneklimaundersøkelser i fjor, er det gjort en rekke tiltak for å bedre inneklimaet på skolen. For det første er det montert renholdssoner ved alle inngangsdører. Dette gjør at langt mindre søle og støv blir med innover i bygningene. Videre er renholdet utbedret. I tillegg er det gjort utbedringer og nymonteringer i ventilasjonsanleggene. Det er nå gjort nye målinger som viser stor bedring i inneklimaet, og vi kan nå vise til tilfredsstillende verdier på luftkvaliteten over hele skolen og i SFO-lokalene.

  • Skolens handlingsplan mot mobbing ligger nå ute på hjemmesidene her og på kommunens nettsider. Lenke til mobbeplanen er øverst på siden.
  • JUNIORSTAFETTEN 2017
    I Ridderhallen fikk vi se mange flotte elever fra 5.-7. trinn delta på Juniorstafetten 2017. Hovinhøgda skole stilte med mang flotte innslag, men helt til topps gikk bandet Early Tuesday med Radioactive! De mottok prisen for mest imponerende innslag 2017.

Publikumsprisen for skolen med elever som støtter opp og heier på alle gikk i år til Hovinhøgda! Med to priser i årets Juniorstafett kan både lærere, foreldre og foresatte være stolte!

SE BILDER FRA STAFETTEN HER!

Om skolen


Hovinhøgda er en barneskole med ca. 360 elever.

Skolen ligger vakkert til, med vidt utsyn over Raumernes gamle rike. Vi har nordens største innlandsdelta – nordre Øyeren naturreservat- og Fetsund lensemuseum for våre føtter, omgivelser med åker og eng, skog og marker.

Skolen ble tatt i bruk i 1957 da gamle Fetsund og Åkrene skole ble slått sammen og flyttet hit til Hovinhøgda. Skolen er senere bygd ut i flere etapper. I 2007 feiret skolen 50-års jubileum. Da stemte elevene frem et nytt slagord:

Hovinhøgda - best i bøgda!