Østersund ungdomsskole

Informasjon første skoledag

Skoleåret 2017-2018 starter torsdag 17. august.

Alle elevene starter 08.30.

De nye 8. klassingene møter i amfiet.

Vi ønsker alle nye og gamle elever velkommen til et nytt og spennende skoleår!

skolen

 

 

 

 

 

Visjon: Sammen skaper vi trivsel og utvikling - faglig og sosialt.

Østersund ungdomsskole er Fet kommunes eneste ungdomsskole og har over 400 elever.

Skolen har 15 klasser fordelt på de tre trinnene.