Hei!

Alle referatene for høsten 2016 ligger ute her, men noen mangler navn, - det skal allikevel være forholdsvis greit å finne dem.

referatene fra januar og februar 2017 er lagt ut, en gang uten navn og en gang med navn, så nå skal det være mulig å finne disse også :)

FAU holder møte 03.04, meld gjerne inn saker til oss, enten via mail, eller via klassekontaktene deres -vi er her for dere og barna :)

Mvh May Karin Pilhaug, FAU-leder Dalen skole, 2016/2017

Trinn

Navn

Verv

Telefon

Mail

Adresse

  1.  

Heidi Johnsen Ulverud

SU

90803917

[email protected]

Svenskerudveien 13, 1903 Gan

Evelyn Nathalie Lindheim

 

 

[email protected]

 

       2.

Ole Jakob Skovli

Kasserer

40221982

[email protected]

Ødebyveien 26, 1910 Enebakkneset

Monica Øverbekk

Festkomite

41362977

[email protected]

 

       3.

Anne Parelius Wiechert

Festkomite

95148593

[email protected]

Østegårdsveien 29B, 1903 Gan

Kesia  Langstad

Festkomite

95789159

[email protected]

Nygårdsveien 15, 1903 Gan

        4.

Jarle Vaage

Vara, KFU

91656132

[email protected]

 

Thomas Skullerud

Fanekomite

98616732

[email protected]

Vinlandsveien 74, 1903 Gan

         5.

Bjørn Widar Wollum

Fanekomite

45670719

[email protected]

Svenskerudveien 33, 1903 Gan

Silje Sætre

 

99791001

[email protected]

Sandsmoen, 16, 1903 Gan

          6.

Nadia Sine

Vara SU

90652927

[email protected]

Bergkrystallen 8B,1903 Gan

Siri Finstad 

 

41545581 

[email protected]

Glimmerveien 48, 1903 Gan

          7.

Bo Granberg

FAU- nestleder

93069025

[email protected]

Granittveien 9 A, 1903 Gan

Hege Flinterud Karlsen

KFU

93617981

[email protected]

Nygårdsveien 2, 1903 Gan

 

May Karin Pilhaug

FAU-leder, SU+ sekretær

45422874

[email protected]

Fetveien 2275, 1910 Enebakkneset

 

Svein Gullerud

Rektor

 

[email protected]