Hei!

Godt nyttår!

Alle referatene for høsten 2016 ligger ute her, men noen mangler navn, - det skal allikevel være forholdsvis greit å finne dem.

FAU holder årets første møte i 2017 den 09.01. Meld gjerne inn saker til oss, enten via mail, eller via klassekontaktene deres -vi er her for dere og barna :)

Mvh May Karin Pilhaug, FAU-leder Dalen skole, 2016/2017

Trinn

Navn

Verv

Telefon

Mail

Adresse

  1.  

Heidi Johnsen Ulverud

SU

90803917

heidi.johnsen.ulverud@coop.no

Svenskerudveien 13, 1903 Gan

Evelyn Nathalie Lindheim

 

 

evelyn_lindheim@hotmail.com

 

       2.

Ole Jakob Skovli

Kasserer

40221982

olsko@hotmail.com

Ødebyveien 26, 1910 Enebakkneset

Monica Øverbekk

Festkomite

41362977

moeverbe@hotmail.com

 

       3.

Anne Parelius Wiechert

Festkomite

95148593

wieche@online.no

Østegårdsveien 29B, 1903 Gan

Kesia  Langstad

Festkomite

95789159

kesia@sjefs.net

Nygårdsveien 15, 1903 Gan

        4.

Jarle Vaage

Vara, KFU

91656132

jarlevaage@gmail.com

 

Thomas Skullerud

Fanekomite

98616732

tskullerud@hotmail.com

Vinlandsveien 74, 1903 Gan

         5.

Bjørn Widar Wollum

Fanekomite

45670719

alex_191006@yahoo.no

Svenskerudveien 33, 1903 Gan

Silje Sætre

 

99791001

siljehjerteespen@gmail.com

Sandsmoen, 16, 1903 Gan

          6.

Nadia Sine

Vara SU

90652927

nadsi@online.no

Bergkrystallen 8B,1903 Gan

Siri Finstad 

 

41545581 

sf@dibk.no

Glimmerveien 48, 1903 Gan

          7.

Bo Granberg

FAU- nestleder

93069025

boer-gra@online.no

Granittveien 9 A, 1903 Gan

Hege Flinterud Karlsen

KFU

93617981

hf@baa.no

Nygårdsveien 2, 1903 Gan

 

May Karin Pilhaug

FAU-leder, SU+ sekretær

45422874

may.karin.pilhaug@sorum.kommune.no

Fetveien 2275, 1910 Enebakkneset

 

Svein Gullerud

Rektor

 

svein.gullerud@fet.kommune.no