17.mai-program for Fet finner du her

Generell informasjon:

Foreldrenes arbeidsutvalg eller Foreldrerådets arbeidsutvalg, forkortet FAU, er en del av grunnskolen og basert på foreldrerådet ved hver enkelt skole. På denne siden vil vi informere litt om de aktivitetene vi har ansvaret for og andre ting som skjer i FAU regi.smiley

Saker som dere ønsker at FAU skal diskutere eller ta opp med skole / SFO kan dere sende oss på e-post, sms eller pr telefon. Ta kontakt! Se kontaktinformasjon til FAU under


Informasjon fra FAU:

I FAU har vi blandt annet fått informasjon fra skolen om følgende saker:

- hvordan håndteres sykefravær hos elevene, skrivet som er sendt ut til foreldrene ligger her.

- informasjon angående skolebuss, skrivet ligger her.

Juleavslutninger:

Tidspunkt for årets juleavslutninger er:

     14 og 15 desember   : 1. og 2. trinn
     6. og 7. desember     : 3. og 4. trinn
     12. og 13. desember :5. – 7. trinn

 

Årsmøte 

Årets årsmøte ble avholdt mandag 1 juni. Det var et relativt godt oppmøte og det ble i løpet av møte mange gode diskusjoner og innspill til FAU i deres videre arbeid. Blandt annet ble det diskutert en del rundt temaet sparkesykkel og bruk av hjelm.

Vedlagt ligger referatet fra møte og årsmeldingen.

Referat - årsmelding


Trafikkgruppa:

Trafikkgruppa er et råds- og arbeidsutvalg for FAU, og ble nedsatt i mars 2015.

Trafikkgruppa har til formål å fremme trafikksikkerheten på og rundt Riddersand skole, og på skolevegen

 


Klassekasser:

Retningslinjer for klassekasser ved Riddersand ligger her.

 


FAU og trinnkontaker:

Trinn FAU-repr FAU-vara Trinn-rep Trinn vara
1 trinn Monica Johannessen Heidi Sandnes Heidi Hagen Bente Kinn
2 trinn Anne Hauglid Yngvild Hatlebakk Karianne Endresplass Helene Skaugen
3 trinn Linda Blankson Bård A. Schau Marianne Jonassen Line Søberg
4 trinn Kristian W. Digranes Monica Breen Kjell Gunnar Jamissen Gry Kvernhammer
5 trinn Vibeke Engen Kato Linnerud Hege Stig Clemens Wiese
6 trinn Ola Prestløkken Jens Krog   Ann Cathrin Hoffmann
7 trinn Cecilie Hunvik Jeanette M. Sølvberg Kristin Halvorsen  

 

 

 

 

 

 

 

FAU og trinnkontakter med kontaktinformasjon.


 
Filer:

  • Retningslinjer for klassekasser - Vis fil
  • Informasjonsskriv, frukt til skolens ansatte - Vis fil
  • Sykefravær hos elever - Vis fil
  • Informasjon angående skolebuss - Vis fil
  • Aktivitetsplan 2016/17 - Vis fil
  • Referat 1 Trafikkgruppa - Vis fil
  • Referat 2 Trafikkgruppa - Vis fil
  • Årsmelding - Vis fil
  • Referat årsmøte 2015 - Vis fil
  • FAU- og trinnkontakter 2016/17 - Vis fil