Engasjer deg i politikk som ungdom! -Hva er dine meninger?
mai18

Engasjer deg i politikk som ungdom! -Hva er dine meninger?

Det er mange partier, alle med forskjellige meninger.  Det å være ung og engasjert i samfunnet og hvordan det skal fungere er bra for oss. Hvordan kan du finne ut hva slags parti du burde engasjere deg i når du ikke vet noe om de forskjellige mulighetene? Denne artikkelen gir deg et innblikk i hva de forskjellige partiene mener og jobber for! Kommunisme, liberalisme, sosialisme, nasjonalisme og anarkisme? Ukjente ord? Dette er et par eksempler på politiske ideologier. En ideologi er et tenkesett, eller noe som bygger på en spesiell mening. Alle eksemplene over representerer forskjellige tankeganger. Et bra eksempel er partiene Fremskrittspartiet og Miljøpartiet De Grønne. Disse mener vidt forskjellige ting og bygger på ulike ideologier.                                                  Vite mer? Ja takk! Vi kan si at partiene deles inn i farger i forhold til hva de mener. Du har sikkert sett på TV under valg at et slikt bilde som det til høyre dukker opp på skjermen din. Rødt for eksempel er et parti som bygger på en kommunistisk ideologi, mens Fremskrittspartiet bygger på liberalismen og disse to er da vidt forskjellige ting. Derfor er ikke FrP på den røde siden av denne «tabellen». Under er det et sett med linker du kan klikke på for å komme til noen av de forskjellige partisidene for ungdom, eller du kan lese litt nedover på artikkelen hvor det står tydelig og generelt om noen av de forskjellige partiene som er nevnt i artikkelen og hva de står for! Rød Ungdom Sosialistisk Venstre Ungdom Fremskrittspartiet Ungdom Høyre Ungdom Venstre Ungdom Miljøpartiet De Grønne Ungdom _____________________________________________________________________________________________________________________________________   Kort om Rød Ungdom, hva de spesielt står for og litt om Rød sin ideologi: Rød bygger på en versjon av sosialismen, som står for et klasseløst samfunn hvor det ikke skal finnes rike og fattige, og at det ikke skal gjøres forskjellsbehandling av mennesker basert på deres bakgrunn. Rød Ungdom har en rekke ting som er litt annerledes enn selve partiet Rødt, slik som at de står for mange andre ting, og jobber sterkt med dette. Noe av det rød ungdom jobber med er Anti-Rasisme, feminisme og blant annet å demonstrere mot retusjert reklame. Rød Ungdom står også for at Norske skoler skal bli leksefrie og at matvarer som brød, melk og frukt skal bli billigere (Basisvarer). Leder Rød ungdom: Seher Aydar Leder Rød: Bjørnar Moxnes Grunnlagt: 2007 _____________________________________________________________________________________________________________________________________ Kort om Sosialistisk Ungdom, hva de mener og litt om ideologien: For å på en enkel og kjapp måte si hva Sosialistisk Ungdom står for...

Les mer
Menneskeliv betyr noe – selvbestemt abort
mai18

Menneskeliv betyr noe – selvbestemt abort

Selv om debatten om abort har roet seg ned litt nå i mediene, betyr ikke det at den er over. Tvert i mot, det er like viktig som det var da, om ikke mer, siden folk ikke tenker over det like mye nå. Uttrykket ‘abort’ betyr enkelt og greit at man tar bort fosteret i magen etter at man er blitt gravid. Av en eller annen grunn så er folk veldig uenig om dette er moralsk riktig, å ta bort fosteret i magen. Alle har forskjellige meninger de mener må ut. I tillegg til selvbestemt abort så har man spontanabort, som vil si at av en eller annen naturlig årsak, klarer ikke fosteret å vokse lenger, og det ‘faller ut’ eller bare blir borte. Aborten denne artikkelen fokuserer på vil være selvbestemt abort, altså den du selv bestemmer å gjennomføre. Overskriften her er et argument som man hører begge sider av saken bruke mot hverandre. Forskjellen er på hvilket menneskeliv de fokuserer på. Mener de at jenta/mammaens liv har mest å si, eller tenker de på fosteret som menneskelig? Det ligger jo i ordet. Selvbestemt abort betyr at du selv bestemmer, så sånn sett burde alt vært opp til jenta. Allikevel virker det ikke som om det er den mest populære meningen. Noen vil også helst ha gutten som hadde ‘skyld’ i dette her til å ha noe å si på hva som skjer med det potensielle barnet, og hvis jenta er mindreårig så er det foreldrene som har alt å si. Tvunget til å få barn Jeg leste en sak for ikke så lenge siden om ei lita jente i et land i Sør-Europa som hadde blitt giftet bort som ti-åring, og deretter blitt voldtatt og gravid som 11-åring. Hun lever i et land hvor abort ikke er lov, og er dermed tvunget til å få et barn, mens hun selv fortsatt er et barn. På denne måten er det også ganske teit at folk har ubeskytta samleie som 16-åringer, og er dermed i fare for å bli gravide, hvor de fleste av de ikke er i stand til å ta vare på et barn. Så hvis, i Norge, en tar bort muligheten for å ta abort, så blir barn nødt til å få barn. Like sannsynlig er det da at folk prøver å gi seg selv en abort, og det kan være både farlig, og ikke funke. Hvem gjør valget for deg? På en annen side kan man si at det er vår feil, siden det er oss selv som setter oss i fare for ansvar vi ikke er klare for, og det er vår feil at...

Les mer
Vi vil ha DEG!
mai11

Vi vil ha DEG!

Vi ønsker å treffe deg mellom 15 og 19 år til en «work-shop» onsdag 17. juni på Fedrelandet. Der vil du få mulighet til å påvirke hvilke aktiviteter som skal være for ungdom i Fet i fremtiden. Hvordan kan vi skape en felles møteplass full av aktivitet og glede? Her trenger vi dine innspill og ideer! Å møte på work-shopen er ikke forpliktende utover dette, men dersomdu ønsker å engasjere deg videre så vil du kunne få følgende: Kurs i lederskap, fysisk aktivitet, helse og ernæring Medbestemmelse og påvirkningskraft Lede aktiviteter og få ansvar Sosialt CV-bygging og god referanse Sted: Fet IL, Fedrelandet onsdag 17. juni 16.00-18.00 Ta kontakt med Louise Larsen Dahl, [email protected] eller tlf. 400 00 051 om du har...

Les mer
Personvern FAQ
apr22

Personvern FAQ

Ofte stilte spørsmål Datatilsynet har laget en god oversikt over vanlige spørsmål, tilknyttet personvernet i skole. Vi gjengir svar som er relevante angående skolens virksomhet. Dataene er hentet fra denne siden   Kan skolen/barnehagen legge ut bilder av barna på Internett? Bilder av elever er likestilt med personopplysninger. Dersom man publiserer bilder på Internett krever dette samtykke fra barnet selv, og fra elevens foresatte dersom barnet er under 15 år. Les mer: «I beste mening» – en veileder om bilder av barn på nett Bilder på Internett Tips til samtykkeerklæring Kan skolen/barnehagen kreve å få elevens og foresattes fødselsnummer? Skolen må ha elevens fødselsnummer (11 siffer) i sitt register. Denne opplysningen trengs til entydig identifisering av elevene. Skolen kan registrere foresattes fødselsnummer dersom skolen har saklig behov for dette i forbindelse med administrasjon av skolen. For eksempel kan dette være aktuelt i forbindelse med betaling for skolefritidsordningen. Dette er fordi utgiftene kan trekkes fra på skatten, og derfor inberettes til skattemyndighetene. Dersom fødselsnummer registreres kun fordi systemet er lagt opp slik, er ikke kriteriet om saklig behov oppfylt. Hvis den som ber om fødselsnummer ikke kan vise til en lovhjemmel, eller ikke har et saklig behov, kan man nekte å gi fra seg opplysningene. Les mer om skolers og barnehagers bruk av fødselsnummer Hvilke retningslinjer gjelder for bruk private PC-er på skolen? Datatilsynets anbefalinger er laget for skoler, men passer også for andre som tillater bruk av private datamaskiner på sitt område og nett. (I punktene nedenfor vil «netteieren» være kommunen for barne- og ungdomsskolen, og fylket for videregående skoler. I noen tilfeller vil selve skolen kunne utpeke seg selv som «netteier».) Netteier må ta stilling til om den tillater at private datamaskiner skal kunne bringes inn og brukes på netteiers nett. Skolene har ikke anledning til å skaffe seg innsyn i innholdet på elevenes private datamaskiner selv om elevene benytter skolens nett. Netteier har ikke anledning til å foreta konfigurasjonskontroll på private datamaskiner. Imidlertid kan netteier informere og oppfordre til at brukere av private datamaskiner, som kobles opp mot netteiers nett, konfigurerer maskinene på en spesiell måte, for eksempel at antivirusverktøy benyttes. Netteier kan iverksette tilstrekkelige tiltak slik at netteiers nett ikke blir misbrukt til ureglementert aktivitet. Det må klart fremkommer hvilke forutsetninger som skal oppfylles for å bruke netteiers nett. Eksempel på tiltak kan være bruk av regelverk, brannmurer, filtre, soner, m.m. Netteier må begrense logging av aktivitet og bruk av netteiers nett til det som er sakelig begrunnet, samt informere brukerne om hva som logges og formålet med loggingen. Logging for å administrere systemet og for å ivareta sikkerheten på systemet kan gjøres i henhold til personopplysningsloven og...

Les mer
Skolene våre – og litt hva som skjer
mar25

Skolene våre – og litt hva som skjer

Det skjer noe på skolene hver dag – og noen ganger er vi så heldige at vi får fanget det med kamera 🙂 Gjennom 5 år på YouTube har Skolene i Fet et ganske rikt arkiv. Her er en liten smakebit!

Les mer
Gründercamp 2015 – Årets bidrag
mar24

Gründercamp 2015 – Årets bidrag

Gründercamp er utviklet for elever i ungdomsskolen. Gründercamp er en treningsleir med fokus på kreativitet og nyskaping. Elevene får et reelt oppdrag med en definert problemstilling som de skal presentere en løsning på innen et avgrenset tidsrom. Oppdraget blir gitt av en bedrift eller organisasjon fra privat eller offentlig sektor. Elevene jobber med oppdraget i grupper på 3–6 elever og presenterer løsningene for en jury, som kårer en vinner ut ifra gitte kriterier. Gründercampens ulike faser: Fase 1: Åpning, bli kjent, teambygging og kreative prosesser. Fase 2: Oppgaven avsløres, arbeidsfase og veiledning. Fase 3: Innlevering av skriftlig løsningsforslag og muntlig presentasjon for jury. Her er bidragene til årets Grundercamp: 26 mars 18.00 – 18.45 Klargjøring til finale i amfiet 19.00 – 21.00 FINALE  STARTER.   8 finalelag får løpende beskjed om at de har kommet til finale og fremfører sine oppdragsløsninger for de andre elevene og foresatte. (evt. 1 BVS elev og rektor i jury) Samarbeid med lokalt arbeids- og næringsliv er sentralt i en Gründercamp. Den eksterne oppdragsgiveren gir elevene den bakgrunnsinformasjonen de trenger for å løse utfordringen de får presentert. Gruppen må samarbeide om å finne fram til den mest innovative løsningen. Tilbud om veiledning underveis i prosessen øker elevenes læringsutbytte. Tidsbruk: En Gründercamp arrangeres over ett til flere døgn. Programmet er fleksibelt og kan tilrettelegges ut ifra lokale rammebetingelser. Gründercamp stimulerer til: økt kreativitet bedre evne til samarbeid økt evne til organisering og arbeidsfordeling styrket mot til å lære gjennom å prøve å feile høyere bevissthet om informasjonsinnhenting økt kjennskap til ulike presentasjonsteknikker OPPDRAGET Bakgrunn: Det er Akershus fylkeskommune som har tatt initiativ til å utrede det store utviklingspotensialet som ligger i området. Akershus fylkeskommune ba i 2011 om at utviklingspotensialet i denne meget rike og særegne historien i skjæringspunktet mellom natur og kultur ble utredet. Det ble nedsatt prosjektgruppe og styringsgruppe der Akershusmuseet, Fetsund Lenser, Akershus fylkeskommune samt kommunene Fet, Sørum, Skedsmo og Rælingen er med. Arbeidet har resultert i en omfattende forstudie som er ambisiøs og tegner et bredt bilde av mulighetene og kommer med konkrete forslag. Det viktigste er opprettelsen av et nasjonalt våtmarkssenter som skal samspille med Nordre Øyeren naturreservat og utvikle de store mulighetene for naturopplevelse og friluftsliv i området. Oppdrag: Gruppa skal lage et forslag til opprettelse av et nasjonalt våtmarkssenter som skal samspille med Nordre Øyeren naturreservat og utvikle de store mulighetene for naturopplevelse og friluftsliv i området. Senteret skal også romme det  nasjonale fløtingsmuseet som skal samspille med kulturminner i de fire samarbeidende kommunene som forteller om fløting og sagbruksvirksomhet. Undervisning og forskning står sentralt, og det synliggjøres hvordan området har kraft til å bli en viktig ressurs for...

Les mer
Start chat
1
Close chat
Hei! Takk for at du besøker oss! Trykk på knappen under for å starte en chat.

Start chat