Velkommen til nytt skoleår på SFO Hovinhøgda!
aug04

Velkommen til nytt skoleår på SFO Hovinhøgda!

Hjertelig velkommen til oss på Hovinhøgda SFO. Vi ønsker at alle som har et forhold til ordningen skal finne seg tilrette og trives. Mest av alt gjelder det selvfølgelig barna. Men, for at barna skal trives er det viktig at vi voksne rundt dem trives. Vi ønsker å legge forholdene tilrette for åpenhet og et godt samarbeidsklima. Åpne kommunikasjonslinjer er viktig. Vi som jobber på Hovinhøgda SFO, skoleåret 2014/2015: Team 1, 1.trinn: Toya, Bente, Elisabeth, Karianne og Jonas Team 2, 2.trinn: Sølvi, Bjørg-Martha,Evelyn og Kristin Team 3, 3.- og 4.trinn:’ Henny, Berit og Solveig Vi HAR BEGYNT MED SLØYD PÅ SFO. DET SKAL VI FORTSETTE MED TIL HØSTEN. DA BLIR DET OGSÅ SPIKKEKURS FOR DE MINSTE DET BLIR GITARKURS TIL HØSTEN IGJEN’ OGSÅ TIL HØSTEN VIL TEAM 3 PRØVE Å LAGE SFO-AVIS. DET HAR VÆRT STOR AKTIVITET MED FOTOAPPARAT OG SKRIVEBLOKK I INNEVÆRENDE SKOLEÅR, MEN VI FIKK IKKE LAGET NOE AVIS. TROR NOK BARNA SYNTES DET VAR MORO LIKEVEL ‘Sosial_læreplan, SFO Hovinhøgda 2014-15 TAEKWONDO 2014/2015 PÅMELDINGSKJEMAER TIL TAEKWONDO VIL VÆRE Å FÅ PÅ SFO-BASEN. KULTURSKOLEN Skoleåret 2014/2015 Kulturskolen sender ut tilbud til foreldre/foresatte KLÆR I GARDEROBEN Minner om at ALLE barna må ha varme klær, regntøy, støvler og skiftetøy på plassen sin. LEDELSE OG BEMANNING SFO er en del av skolens virksomhet. Rektor har det overordnede faglige, administrative og økonomiske ansvaret for driften. Daglig leder av SFO har pedagogisk utdanning, og deltar i skolens lederteam sammen med rektor og inspektør. Skolens samarbeidsutvalg skal også omfatte SFO. Daglig leder av SFO kan møte i SU med talerett. Bemanningen i SFO skal være tilstrekklig til at barna får lek, kultur- og fritidsaktiviteter, omsorg og tilsyn i hht lovens...

Les mer
Start chat
1
Close chat
Hei! Takk for at du besøker oss! Trykk på knappen under for å starte en chat.

Start chat